Про відзнаку
Лауреати
Номінації
Лауреати
ШАЛІМОВ Олександр Олексійович (посмертно)

ШАЛІМОВ Олександр Олексійович (посмертно)

Лауреат Відзнаки "Хрест Пантелеймона Цілителя"
Почесний директор Інституту хірургії та трансплантології Академії медичних наук України. Опублікував понад 870 наукових праць, в т.ч. 35 монографій, автор 112 винаходів, захищених авторськими свідоцтвами та патентами. Відомий у світі хірург та науковець, засновник сучасної хірургічної школи в Україні. Науково-практична діяльність О.О. Шалімова присвячена розробці питань реконструктивно-відновної хірургії стравоходу, шлунка, кишечника, жовчних проток, вогнищевих та дифузних уражень печінки, портальної гіпертензії, способів хірургічного лікування захворювань підшлункової залози, кардіохірургії, реконструктивно-відновної хірургії судин, мікрохірургії, ендоваскулярної хірургії, кріохірургії тощо. О.О. Шалімовим розроблені і впроваджені в практику чисельні оригінальні методики оперативних втручань, а саме: пластики та резекції стравоходу, резекції шлунка, селективної проксимальної ваготомії, пластики жовчних проток, панкреатодуоденальної резекції, способи операцій з приводу гострого та хронічного панкреатиту, облітеруючого атеросклерозу судин та інші. Створений оригінальний апарат штучного кровообігу, дилататори для мітральної комісуротомії, багато інших пристроїв та інструментів. У 1972 р. створив Київський НДІ клінічної та експериментальної хірургії (зараз Інститут хірургії та трансплантології АМН України), який очолював упродовж 16 років. Під керівництвом О.О. Шалімова виконано 46 докторських та близько 100 кандидатських дисертацій.