Про відзнаку
Лауреати
Номінації
Номінації

Номінація «Кращий Лікар»

Претендент на нагороду в номінації «Кращий Лікар» володіє високими професійними та моральними якостями, має видатні виключні особисті заслуги у сфері охорони здоров’я та практичний досвід роботи лікарем. Медицина та служіння пацієнтам є справою життя претендента. Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Кращий Лікар»: 1. Духовність та порядність: виявляє у житті найвищі людські якості, творить добро для себе та людей і живе щасливо; керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот); дієво формує повагу та довіру до себе; повсякчас виконує свої обіцянки і зобов'язання. 2. Гуманізм і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму та милосердя, що виражається в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної та/ чи духовної підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню. 3. Професіоналізм: володіє на високому рівні фаховими знаннями та навичками відповідно до займаної посади та сфері діяльності. Глибоко розуміє, аналізує питання професійної діяльності та уміє ефективно управляти фаховими процесами. 4. Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів або технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних завдань. 5. Практичний досвід: має досвід роботи у сфері охорони здоров’я на посаді ліка-ря будь-якої спеціальності в будь-якому державному, комунальному чи приват-ному лікувально-профілактичному закладі. 6. Досягнення: демонструє видатні заслуги в сфері своєї діяльності та сфері охорони суспільного здоров’я загалом, а також застосовує нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату; володіє високим коефіцієнтом корисної дії, привносить неоціненний особистий внесок у розвиток суспільства. 7. Рекомендації: користується повагою серед своїх колег та пацієнтів, яким надає допомогу, рекомендований до нагороди адміністрацією лікувально-профілактичного закладу, в якому працює, та/або асоціацією лікарів відповідної спеціальності, та/ або пацієнтською організацією, та/або громадою тощо. 8. Відданість справі: демонструє високі професійні якості, які втілює в щоденній роботі з пацієнтами, надаючи висококваліфіковану медичну допомогу людям, спрямовує увесь свій досвід і знання на повернення пацієнтів до повноцінного життя, володіє позитивним мисленням та ставленням до життя. 9. Професійний і особистий саморозвиток: відкритий новим знанням і досвіду і це для нього є важливою цінністю, правильно оцінює свої сильні і слабкі сторони, постійно розвиває свої професійні, ділові та особисті якості, бере участь в конференціях, наукових семінарах, науково-практичних конференціях; підтверджує отриману кваліфікаційну категорію.