Про відзнаку
Лауреати
Номінації
Номінації

Номінація «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я»

Претендент на нагороду в номінації «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я» володіє високими професійними та моральними якостями та має видатні виключні особисті заслуги у сфері охорони здоров’я. До розгляду приймаються претенденти з різних країн світу, котрі отримали цінний досвід, запровадили нову технологію чи інший проект, направлений на збереження та укріплення здоров’я в Україні, а також громадяни України, котрі впровадили подібний проект в інших країнах світу. Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я»: 1. Духовність та порядність: виявляє у житті найвищі людські якості, творить добро для себе та людей і живе щасливо; керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот); дієво формує повагу та довіру до себе; повсякчас виконує свої обіцянки і зобов'язання. 2. Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів або технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних завдань. 3. Гуманізм і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму та милосердя, що виражається в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної та/ чи духовної підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню. 4. Досягнення: демонструє видатні заслуги в сфері своєї діяльності, в сфері охорони суспільного здоров’я загалом, а також застосовує нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату; має високий коефіцієнт корисної дії, привносить неоціненний особистий внесок у розвиток суспільства на міжнародному рівні. 5. Рекомендації: користується повагою серед своїх колег та партнерів, рекомендований до нагороди адміністрацією наукового, лікувально-профілактичного чи іншого закладу, в якому працює, та/ або асоціацією відповідних спеціальностів, та/ або пацієнтською організацією, та/ або громадою тощо. 6. Професіоналізм та етична поведінка: володіє на високому рівні фаховими знаннями та навичками відповідно до займаної посади та сфери діяльності, глибоко розуміє, аналізує питання професійної діяльності та вміє ефективно управляти не лише фаховими процесами, а й проектною діяльністю; у повсякденному житті та професійній діяльності керується етичними нормами.