Про відзнаку
Лауреати
Номінації
Номінації

Номінація «Новатор охорони здоров’я»

Претендент на нагороду в номінації «Новатор охорони здоров’я» володіє високими професійними та моральними якостями та має видатні виключні особисті заслуги у науковій сфері галузі охорони здоров’я, відзначається новітніми науковими досягненнями в царині охорони здоров’я, направленими на підтримку та охорону суспільного здоров’я. Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Новатор охорони здоров’я»: 1. Духовність та порядність: виявляє у житті найвищі людські якості, творить добро для себе та людей і живе щасливо; керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот); дієво формує повагу та довіру до себе; повсякчас виконує свої обіцянки і зобов'язання. 2. Гуманізм і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму та милосердя, що виражається в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної та/ чи духовної підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню. 3. Професіоналізм: володіє на високому рівні фаховими знаннями та навичками відповідно до займаної посади та сфері діяльності. Глибоко розуміє, аналізує питання професійної діяльності та уміє ефективно управляти фаховими процесами. 4. Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів або технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних завдань. 5. Досягнення: створює нові концепції та генерує нестандартні ідеї, які для інших неочевидні і не почерпнуті з інших джерел, для пояснення ситуацій і вирішення проблем, створює основи для покращень, які вплинуть на діяльність усіх напрямків роботи охорони суспільного здоров’я. 6. Рекомендації: користується повагою серед своїх колег та партнерів, рекомендований до нагороди адміністрацією наукового, лікувально-профілактичного закладу, в якому працює, та/ або асоціацією лікарів відповідної спеціальності, та/ або громадою тощо. 7. Орієнтація на результат: досягає видатних результатів, є ефективним, орієнтується на наукові досягнення, які мають практичну, новітню значущість в сфері охорони здоров’я. Зберігає відданість цілям навіть перед обличчям труднощів і перешкод. Усіх поставленених надскладних цілей досягає шляхом напруженої системної роботи та визначення найкращих варіантів рішень їх досягнення, задачі – виконує, здатний ризикувати, демонструє нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату.