Про відзнаку
Лауреати
Номінації
Номінації

Номінація «Служіння суспільству»

Претендент на нагороду в номінації «Служіння суспільству» володіє високими професійними та моральними якостями та має видатні виключні особисті заслуги у сфері охорони суспільного здоров’я на громадських засадах, виконуючи волонтерську роботу чи роботу, пов’язану з духовним збагаченням. Служіння людині та суспільству є основною метою діяльності претендента. Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Служіння суспільству»: 1. Духовність та порядність: виявляє у житті найвищі людські якості, творить добро для себе та людей і живе щасливо; керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот); дієво формує повагу та довіру до себе; повсякчас виконує свої обіцянки і зобов'язання. 2. Гуманізм і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму та милосердя, що виражається в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної та/ чи духовної підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню. 3. Професіоналізм: володіє на високому рівні фаховими знаннями та навичками відповідно до займаної посади та сфері діяльності. Глибоко розуміє, аналізує питання професійної діяльності та уміє ефективно управляти фаховими процесами. 4. Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів або технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних завдань. 5. Досягнення: має видатні виключні особисті заслуги у сфері охорони суспільного здоров’я на громадських засадах, виконуючи волонтерську роботу чи роботу, пов’язану з духовним збагаченням, залучає громаду до активного суспільно-політичного життя, надихає своїм прикладом. 6. Рекомендації: користується повагою серед своїх колег та партнерів, рекомендований до нагороди адміністрацією наукового, лікувально-профілактичного чи іншого закладу, в якому працює, та/ або асоціацією відповідної спеціальності, та/ або пацієнтською організацією, та/ або громадою тощо.