ЗМІ про нас

ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку за гуманність та милосердя «Орден Святого Пантелеймона»

ДОЗ ОДА (2017-05-10)
Затверджено Голова Дніпропетровської обласної організації ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Протокол від 14.04.2017 р. № 1 ____________ Ю.В.Криничний ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку за гуманність та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» 1. Загальні положення 1.1. Положення про відзнаку за гуманність та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» (далі - Відзнака) встановлює організаційні процедури визначення кандидатів на отримання Відзнаки та процедуру нагородження Відзнакою. 1.2. Відзнака є громадською, має професійно-фахову спрямованість та присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, спрямовану на духовний та фізичний розвиток української нації і формування суспільства з високим духовно-моральним обличчям. 1.3. Відзнака вручається особам, які володіють високими професійними та духовно-моральними якостями й мають видатні виключні особисті заслуги у царині охорони здоров’я, а також у благодійній, гуманістичній та громадській діяльності. 1.4. Кандидатами на отримання Відзнаки можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання тощо, які систематично займаються діяльністю, яка позитивно впливає на свідомість і духовний та фізичний розвиток українського народу та держави в цілому і спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові звершення задля загального блага. 1.5. Кандидатами на отримання Відзнаки не можуть бути державні службовці й посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування. Єдиним виключенням є їх досягнення, не пов’язані з професійною діяльністю державного службовця. 1.6. Відзнака представляє собою нагрудний знак, виготовлений із жовтого металу у формі рівностороннього хреста з розбіжними сторонами і увігнутими досередини кінцями, залитими червоною емаллю. У центрі хреста розташовано круглий медальйон із зображенням анфас Св. Пантелеймона-Цілителя. Медальйон має обідок червоної емалі з написом по колу «Arte et humanitate, labore et scientia» («Вмінням і людяністю, працьовитістю та знаннями»). З країв хрест обрамлено білим емалевим обідком і декоративними пружками. Між сторонами хреста вміщено рослинний декоративний орнамент, прикрашений штучним камінням. Діаметр нагрудного знака - 55 мм. 1.7. Разом із Відзнакою може надаватися премія у розмірі відповідно до щорічного затвердженого Правлінням бюджету (кошторису) Відзнаки. Оподаткування доходу у вигляді премії здійснюється у встановленому законодавством порядку. 1.8. Збір інформації про осіб-кандидатів здійснюється з дотриманням Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист персональних даних». 1.9. Відзнака щороку присуджується по одному номінанту у таких 5 номінаціях: - «Кращий Лікар» (опис номінації Додаток 1); - «Кращий Медик» (опис номінації Додаток 2); - «Новатор охорони здоров’я» (опис номінації Додаток 3); - «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я» (опис номінації Додаток 4); - «Служіння суспільству» (опис номінації Додаток 5). 1.10. Можливим є присудження Відзнаки більше, ніж 1 особі в 1 номінації та/ або відсутність нагороджених в тій чи іншій номінації у поточному році (у відповідності з рішенням Поважної ради). 1.11. Асоціації медичних працівників, громадські організації, які працюють в сфері охорони здоров’я, пацієнтські організації, лікувально-профілактичні установи різних форм власності, наукові медичні установи можуть подавати своїх кандидатів, направляючи інформацію про них у відповідну Регіональну експертну раду за місцем своєї реєстрації. 2.Органи пошуку, висунення кандидатур та присудження Відзнаки 2.1. Процедура пошуку та висунення кандидатів на отримання Відзнаки покладається на Регіональні експертні ради та Національну експертну комісію. 2.2. Присудження Відзнаки покладається на Поважну раду. 2.3. Адміністративні, організаційні та координаційні функції процедур пошуку, висунення та присудження Відзнаки забезпечує Виконавчий комітет. 2.4. Регіональна експертна рада – орган, який здійснює відбір та аналіз кандидатів в областях, АР Крим, м. Києві та м. Севастополі й подаєкращих кандидатів на розгляд Національної експертної комісії. 2.5. Склад, організаційні та фінансові засади функціонування Регіональної експертної ради затверджуються Правлінням за поданням Голови Правління. Регіональна експертна рада обирає кандидатуру Голови шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів та надає її для затвердження Голові Правління. Голова Регіональної експертної ради визначає та розподіляє функції між членами Регіональної експертної ради. У випадку порушення Регіональною експертною радою принципів, вказаних у Положенні, та процедури відкритого конкурсного відбору, Голова Правління має право розпустити відповідну Регіональну експертну раду та сприяти формуванню нової. 2.6. Кожна Регіональна експертна рада налічує не більше 11 осіб, у т.ч. представників медичної спільноти, пацієнтських організацій, духовенства та регіональних філій Ліги. 2.7. Кожна Регіональна експертна рада подає на розгляд Національної експертної комісії не більше 5 кандидатів на присудження Відзнаки (по одному у кожній номінації). 2.8. До основних завдань Регіональної експертної ради входить: - моніторинг та аналіз процесів, що відбуваються у сфері охорони здоров’я в певному регіоні; - оцінка кандидатів в регіоні на відповідність визначеним критеріям (опису номінації) та рекомендація кращих із них Національній експертній комісії; - донесення до засобів масової інформації та громадськості регіону інформації про умови конкурсу та Відзнаку тощо. 2.9. Національна експертна комісія формується з Голів Регіональних експертних рад, самостійно обирає Головуючого на кожному своєму засіданні шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. 2.10. Основним завданням Національної експертної комісії є оцінка кандидатів, котрі подані на присудження відзнаки Регіональними експертними радами, та рекомендація кращих із них Поважній раді. 2.11. Склад, організаційні, функціональні та фінансові засади функціонування Виконавчого комітету визначаються Головою Правління. 2.12. Основними завданнями Виконавчого комітету є: - моніторинг та аналіз процесів, що відбуваються у галузі охорони здоров’я в Україні та світі, які сприяють духовному розвитку; - розробка рекомендацій та надання пропозицій Голові Правління щодо складу Поважної ради, формування Регіональних експертних рад, критеріїв, умов та процедури відбору, форми й дизайну Відзнаки тощо; - комунікація та проведення роз’яснювальної роботи серед членів Поважної ради, Регіональних експертних рад та Національної експертної комісії; - адміністрування сайту Відзнаки; - комунікація з представниками засобів масової інформації та громадськості в процесі реалізації проекту; - організація щорічної Церемонії нагородження Відзнакою. 2.13. Поважна рада включає не більше 11 осіб. Її склад затверджується Правлінням за поданням Голови Правління. 2.14. Членами Поважної ради можуть бути представники медичної, культурної, громадської, журналістської спільноти, духовенства тощо, які є моральними авторитетами для українців. 3. Порядок вручення Відзнаки 3.1. Відзнака у вигляді ордена вручається в урочистій обстановці та за широкої гласності щороку 09 серпня на День Святого Великомученика та Цілителя Пантелеймона. 3.2. В цей же день за участі представників християнських церков, членів Правління, Поважної, Регіональних експертних рад, Виконавчого комітету, номінантів, кавалерів відзнаки попередніх років, медичної спільноти, громадськості, партнерів та благодійників (меценатів, спонсорів) здійснюється богослужіння за здоров’я медичних працівників, жителів України, а також тих, кому присуджена Відзнака. 3.3. У випадку рішення Поважної ради щодо присудження Відзнаки у будь-якій із номінацій більш, ніж 1 номінанту, кожному з них вручається Відзнака, а фінансова винагорода розподіляється поміж ними в даній номінації порівну. 4. Заключні положення 4.1. Кошторис видатків на організацію та вручення Відзнаки затверджується Правлінням. 4.2. Фінансування здійснюється з різних джерел відповідно до Статуту Ліги. 4.3. У випадку втрати (псування) Відзнаки її дублікат не видається. Додаток 1 Описномінації«КращийЛікар» Претендентнанагородувномінації «КращийЛікар» володієвисокимипрофесійнимитаморальнимиякостями, маєвидатнівиключніособистізаслугиусферіохорониздоров’я та практичнийдосвідроботилікарем. Медицина та служіння пацієнтам є справою життя претендента. Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Кращий Лікар»: 1. Духовність та порядність: виявляє у житті найвищі людські якості, творить добро для себе та людей і живе щасливо; керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот); дієво формує повагу та довіру до себе; повсякчас виконує свої обіцянки і зобов'язання. 2. Патріотизм та дотримання верховенства права: свідомо співвідносить особистісні, корпоративні та державні інтереси; формує на роботі і у суспільному житті умови й обставини для розвитку, враховуючи насамперед національні інтереси й інтереси колективу та громади; знає та пишається досягненнями культури й традиціями України; дотримується та пропагує їх у своєму повсякденному житті; дотримується верховенства права. 3. Гуманізм і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму та милосердя, що виражається в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної та/ чи духовної підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню. 4. Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів або технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних завдань. 5. Практичний досвід: має досвід роботи у сфері охорони здоров’я на посаді лікаря будь-якої спеціальності в будь-якому державному, комунальному чи приватному лікувально-профілактичному закладі. 6. Досягнення: демонструє видатні заслуги в сфері своєї діяльності та сфері охорони суспільного здоров’я загалом, а також застосовує нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату; володіє високим коефіцієнтом корисної дії, привносить неоціненний особистий внесок у розвиток суспільства. 7. Рекомендації: користується повагою серед своїх колег та пацієнтів, яким надає допомогу, рекомендований до нагороди адміністрацією лікувально-профілактичного закладу, в якому працює, та/або асоціацією лікарів відповідної спеціальності, та/або пацієнтською організацією, та/або громадою тощо. 8. Відданість справі: демонструє високі професійні якості, які втілює в щоденній роботі з пацієнтами, надаючи висококваліфіковану медичну допомогу людям, спрямовує увесь свій досвід і знання на повернення пацієнтів до повноцінного життя, володіє позитивним мисленням та ставленням до життя. 9. Професійний і особистий саморозвиток: відкритий новим знанням і досвіду і це для нього є важливою цінністю, правильно оцінює свої сильні і слабкі сторони, постійно розвиває свої професійні, ділові та особисті якості, бере участь в конференціях, наукових семінарах, науково-практичних конференціях; підтверджує отриману кваліфікаційну категорію. Додаток 2 Опис номінації «Кращий Медик» Претендент на нагороду в номінації «Кращий Медик» володіє високими професійними та моральними якостями, має видатні виключні особисті заслуги у сфері охорони здоров’я та практичний досвід роботи медичним працівником. Служіння людям є основною метою діяльності претендента. 1. Духовність та порядність: виявляє у житті найвищі людські якості, творить добро для себе та людей і живе щасливо; керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот); дієво формує повагу та довіру до себе; повсякчас виконує свої обіцянки і зобов'язання. 2. Патріотизм та дотримання верховенства права: свідомо співвідносить особистісні, корпоративні та державні інтереси; формує на роботі і у суспільному житті умови й обставини для розвитку, враховуючи насамперед національні інтереси й інтереси колективу та громади; знає та пишається досягненнями культури й традиціями України; дотримується та пропагує їх у своєму повсякденному житті; дотримується верховенство права. 3. Гуманізм і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму та милосердя, що виражається в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної та/ чи духовної підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню. 4. Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів або технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних завдань. 5. Практичний досвід: працює у медичній сфері в будь-якому державному, комунальному чи приватному лікувально-профілактичному закладі та відноситься до середнього чи молодшого медичного персоналу (акушер, фельдшер, медична сестра, санітар тощо). 6. Досягнення: сприяє своєму розвитку, покращує особисті та професійні якості, а також відзначається високими професійними чи моральними досягненнями на користь людей та суспільства в цілому. 7. Рекомендації: користується повагою серед своїх колег та пацієнтів, яким надає допомогу, рекомендований до нагороди адміністрацією лікувально-профілактичного закладу, в якому працює та/або асоціацією медичних працівників, та/ або пацієнтською організаціє, та/або громадою тощо. 8. Відданість справі: має високі професійні якості, які втілює в щоденній роботі, надаючи допомогу людям, самовіддано сприяє задоволенню потреб пацієнтів та співробітників, компетентний у загально-медичних і питаннях невідкладної допомоги та термінальних станів. Постійно піклується про комфорт оточення, проявляє співпереживання, увагу та відповідальність у повсякденній роботі. Додаток 3 Опис номінації «Новатор охорони здоров’я» Претендент на нагороду в номінації «Новатор охорони здоров’я» володіє високими професійними та моральними якостями та має видатні виключні особисті заслуги у науковій сфері галузі охорони здоров’я, відзначається новітніми науковими досягненнями в царині охорони здоров’я, направленими на підтримку та охорону суспільного здоров’я. Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Новатор охорони здоров’я»: 1. Духовність та порядність: виявляє у житті найвищі людські якості, творить добро для себе та людей і живе щасливо; керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот); дієво формує повагу та довіру до себе; повсякчас виконує свої обіцянки і зобов'язання. 2. Патріотизм та дотримання верховенства права: свідомо співвідносить особистісні, корпоративні та державні інтереси; формує на роботі і у суспільному житті умови й обставини для розвитку, враховуючи насамперед національні інтереси й інтереси колективу та громади; знає та пишається досягненнями культури й традиціями України; дотримується та пропагує їх у своєму повсякденному житті; дотримується верховенство права. 3. Гуманізм і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму та милосердя, що виражається в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної та/ чи духовної підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню. 4. Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів або технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних завдань. 5. Досягнення: створює нові концепції та генерує нестандартні ідеї, які для інших неочевидні і не почерпнуті з інших джерел, для пояснення ситуацій і вирішення проблем, створює основи для покращень, які вплинуть на діяльність усіх напрямків роботи охорони суспільного здоров’я. 6. Рекомендації: користується повагою серед своїх колег та партнерів, рекомендований до нагороди адміністрацією наукового, лікувально-профілактичного закладу, в якому працює, та/або асоціацією лікарів відповідної спеціальності, та/або громадою тощо. 7. Орієнтація на результат: досягає видатних результатів, є ефективним, орієнтується на наукові досягнення, які мають практичну, новітню значущість в сфері охорони здоров’я. Зберігає відданість цілям навіть перед обличчям труднощів і перешкод.Усіх поставленених надскладних цілей досягає шляхом напруженої системної роботи та визначення найкращих варіантів рішень їх досягнення, задачі – виконує, здатний ризикувати, демонструє нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату. Додаток 4 Опис номінації «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я» Претендент на нагороду в номінації «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я» володіє високими професійними та моральними якостями та має видатні виключні особисті заслуги у сфері охорони здоров’я. До розгляду приймаються претенденти з різних країн світу, котрі отримали цінний досвід, запровадили нову технологію чи інший проект, направлений на збереження та укріплення здоров’я в Україні, а також громадяни України, котрі впровадили подібний проект в інших країнах світу. Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Міжнародне співробітництво у галузі охорони здоров’я»: 1. Духовність та порядність: виявляє у житті найвищі людські якості, творить добро для себе та людей і живе щасливо; керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот); дієво формує повагу та довіру до себе; повсякчас виконує свої обіцянки і зобов'язання. 2. Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів або технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних завдань. 3. Гуманізм і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму та милосердя, що виражається в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної та/ чи духовної підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню. 4. Досягнення: демонструє видатні заслуги в сфері своєї діяльності, в сфері охорони суспільного здоров’я загалом, а також застосовує нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату; має високий коефіцієнт корисної дії, привносить неоціненний особистий внесок у розвиток суспільства на міжнародному рівні. 5. Рекомендації: користується повагою серед своїх колег та партнерів, рекомендований до нагороди адміністрацією наукового, лікувально-профілактичного чи іншого закладу, в якому працює, та/або асоціацією відповідних спеціальностів, та/або пацієнтською організацією, та/або громадою тощо. 6. Професіоналізм та етична поведінка: володіє на високому рівні фаховими знаннями та навичками відповідно до займаної посади та сфери діяльності, глибоко розуміє, аналізує питання професійної діяльності та вміє ефективно управляти не лише фаховими процесами, а й проектною діяльністю; у повсякденному житті та професійній діяльності керується етичними нормами. Додаток 5 Опис номінації «Служіння суспільству» Претендент на нагороду в номінації «Служіння суспільству» володіє високими професійними та моральними якостями та має видатні виключні особисті заслуги у сфері охорони суспільного здоров’я на громадських засадах, виконуючи волонтерську роботу чи роботу, пов’язану з духовним збагаченням. Служіння людині та суспільству є основною метою діяльності претендента. Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Служіння суспільству»: 1. Духовність та порядність: виявляє у житті найвищі людські якості, творить добро для себе та людей і живе щасливо; керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот); дієво формує повагу та довіру до себе; повсякчас виконує свої обіцянки і зобов'язання. 2. Патріотизм та дотримання верховенства права: свідомо співвідносить особистісні, корпоративні та державні інтереси; формує на роботі і у суспільному житті умови й обставини для розвитку, враховуючи насамперед національні інтереси й інтереси колективу та громади; знає та пишається досягненнями культури й традиціями України; дотримується та пропагує їх у своєму повсякденному житті; дотримується верховенство права. 3. Гуманізм і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму та милосердя, що виражається в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок іншої людини, наданні моральної та/ чи духовної підтримки її прагненням і готовності сприяти їх здійсненню. 4. Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів або технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з точки зору можливості їх вдосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних завдань. 5. Досягнення: має видатні виключні особисті заслуги у сфері охорони суспільного здоров’я на громадських засадах, виконуючи волонтерську роботу чи роботу, пов’язану з духовним збагаченням, залучає громаду до активного суспільно-політичного життя, надихає своїм прикладом. 6. Рекомендації: користується повагою серед своїх колег та партнерів, рекомендований до нагороди адміністрацією наукового, лікувально-профілактичного чи іншого закладу, в якому працює, та/або асоціацією відповідної спеціальності, та/або пацієнтською організацією, та/або громадою тощо. Джерело:http://dozoda.dp.ua/site/index.php?newsid=4555
ЗМІ про нас
Всі публікації
Двоє лікарів з Івано-Франківська претендують на "Орден святого Пантелеймона"
Двоє медиків з Прикарпаття отримають престижні нагороди за професіоналізм і милосердя
Двох прикарпатських медиків нагородять "Орденом Святого Пантелеймона"
Двоє франківських лікарів претендують на “Орден Святого Пантелеймона” – відзнаку за професійність та милосердя
Двоє франківських лікарів претендують на найвищу нагороду за професіоналізм та милосердя
На Прикарпаті визначено кандидатів на вручення відзнаки за професіоналізм та милосердя
Прикарпатських медиків нагородять «Орденом Святого Пантелеймона»
Блаженніший Святослав Шевчук про нагороду лікарів «Орден Святого Пантелеймона»
«Оскар» для українських медиків вручатимуть у 5 номінаціях
Филя Ивановна Жебровская стала Членом Уважаемого совета «Ордена Святого Пантелеймона»
Відкрита шоста номінація для нагородження медиків Орденом Святого Пантелеймона.
Всеукраїнська нагорода для медиків «Орден Святого Пантелеймона» матиме цьогоріч шосту номінацію.
Рівненські лікарі можуть отримати "медичного Оскара"
Українцям пропонують розказати про кращих лікарів
Відкрита шоста номінація для нагородження видатних медиків
Мешканців Франківщини просять пропонувати лікарів – кандидатів на «Орден Святого Пантелеймона»
Медичний "Оскар" для буковинських лікарів
Лікарів Кіровоградщини запрошують номінуватися на «медичний Оскар»
Медичний "Оскар" для буковинських лікарів.Відкрита шоста номінація для нагородження медиків Орденом Святого Пантелеймона
Відкрита шоста номінація для нагородження медиків Орденом Святого Пантелеймона
В Украине будет вручен медицинский "Оскар"
Всеукраїнська нагорода для медиків «Орден Святого Пантелеймона» матиме цьогоріч шосту номінацію.
УЧАСТЬ У ВІДБОРІ КАНДИДАТІВ НА ВІДЗНАЧЕННЯ ОРДЕНОМ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА
Хто з лікарів Одещини претендує на отримання ордена Св. Пантелеймона (відео)
Супрун: Медик – це більше, ніж робота. Це спосіб життя, філософія, світогляд
Оскар для українських медиків вручатимуть у 5 номінаціях
Патріарх Філарет підтримав пропозицію “Українського репортера” про нагородження медиків АТО
ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ПРИСУДЖЕННЯ ВІДЗНАКИ ЗА ПРОФЕСІОНАЛІЗМ І МИЛОСЕРДЯ “ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА”
Триває висунення кандидатів на нагородження Орденом Святого Пантелеймона
Волинських медиків відзначать «Орденом Святого Пантелеймона»: конкурсний відбір триває
Лікарів відзначать орденом святого
До 3 липня триває висунення кандидатів на нагородження Орденом Святого Пантелеймона
Медичний оскар — Орден Святого Пантелеймона
ЗА ГУМАННІСТЬ І МИЛОСЕРДЯ нагороджуватимуть орденом Святого Пантелеймона
Лікарів відзначать "Орденом Святого Пантелеймона" у 5-ти номінаціях
Відзнака за гуманність та милосердя “Орден Святого Пантелеймона”
«Рівненські лікарі достойні стати кавалерами «Ордена Святого Пантелеймона»» , - впевнена Оксана Лозова
Лікарів відзначать "Орденом Святого Пантелеймона". Приймають кандидатури
ПОЛОЖЕННЯ про відзнаку за гуманність та милосердя «Орден Святого Пантелеймона»
Жителям Кіровоградщини пропонують долучитися до визначення кандидатів на отримання відзнаки орден Святого Пантелеймона
Відкрита шоста номінація для нагородження медиків Орденом Святого Пантелеймона(Бердичів BIZ)