м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Список номінацій
Всі номінації Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За наукові розробки в медицині» Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За турботу і ласку до хворого» Номінація «Найкращий працівник фармації» Номінація «Найкращий заклад охорони здоров'я» Номінація «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров'я» Номінація «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України» Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За лікарське мистецтво» Номінація «Взірець служіння суспільству» Номінація «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» Номінація «Новатор охорони здоров'я» Номінація «Найкращий медичний працівник» Номінація «Найкращий лікар»
Номінації
Номінація «Найкращий працівник фармації»

Претендент на нагороду в номінації «Найкращий працівник фармації» має видатні особисті заслуги у сфері фармації та практичний досвід роботи на фармацевтичних посадах:

  • фахівця (з числа провізорів) центрального або місцевого органу виконавчої влади, експертної установи у сфері лікарських засобів;
  • керівника, заступника керівника або керівника структурного підрозділу фармацевтичного (аптечного) закладу;
  • керівника фармацевтичного підрозділу лікувально-профілактичного закладу;
  • провізора-спеціаліста (провізора, провізора-аналітика, клінічного провізора, провізора-косметолога, провізора-токсиколога);
  • інженера-технолога фармацевтичного виробництва (фахівця з промислової фармації);
  • викладача, наукового співробітника у сфері фармації;
  • фармацевта, лаборанта у сфері фармації.

Критерії, за якими визначають кандидата на присудження Відзнаки в номінації «Найкращий працівник фармації»:

Претендент на нагороду в номінації «Найкращий працівник фармації» має видатні особисті заслуги у сфері фармації та практичний досвід роботи на фармацевтичних посадах.

Критерії, за якими визначають кандидата на присудження Відзнаки в номінації «Найкращий працівник фармації»:

Результативна професійна діяльність. Має значно кращу, ніж у колег, результативність професійної діяльності у сфері фармації (ефективна організація фармацевтичного забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів, високий рівень фармацевтичного обслуговування та фармацевтичної допомоги, організація виробництва (виготовлення) та реалізації лікарських засобів за кращими практиками і стандартами, здійснення дієвого контролю якості лікарських засобів, ефективна організація хіміко-токсикологічного аналізу, результативна діяльність щодо забезпечення ефективності, безпеки та економічної доступності лікарських засобів тощо).

Сприяє зміцненню авторитету фармації України на міжнародному рівні (участь у міжнародних проєктах, співпраця у сфері виробництва, наукових досліджень, забезпечення якості, громадської активності).

Професіоналізм та відданість справі. Володіє глибокими професійними знаннями і навичками. Постійно підвищує рівень професійних знань і майстерності. Уміло планує та організовує свою діяльність на засадах ефективного менеджменту і самоменеджменту. Здійснює наставництво над молодими фахівцями, передає їм набуті знання і досвід. Усі свої професійні компетентності втілює в щоденній роботі, спрямовуючи їх на постійне покращення рівня фармацевтичного забезпечення потреб сфери охорони здоров'я. Фармацевтична справа та служіння здоров'ю людей є життєвою місією і метою діяльності претендента.

Сприяє підвищенню престижу професії фармацевтичного працівника в Україні.

Практичні професійні досягнення. Має вагомі практичні та/або науково-практичні здобутки і заслуги у сфері фармації. Застосовує сучасні інноваційні підходи і методи для вирішення професійних завдань та проблем розвитку фармацевтичного сектора. Має високий авторитет серед колег-фармацевтів, лікарів та пацієнтів. Демонструє успішні результати професійної діяльності у досягненні поставлених цілей щодо забезпечення якості і безпеки лікарських засобів та покращення рівня фармацевтичного забезпечення населення і закладів охорони здоров'я.

Соціальна спрямованість професійної діяльності. Сприяє впровадженню, підтримці та ефективній реалізації соціально орієнтованих проєктів і програм у сфері фармацевтичної допомоги з метою забезпечення фізичної та економічної доступності лікарських засобів і медичних виробів для громадян. Особисто дотримується принципів і норм фармацевтичної етики, сприяє утвердженню високих морально-етичних стандартів у колективі та професійній сфері. Практично втілює пацієнт-орієнтований підхід у професійній діяльності.