м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Список номінацій
Всі номінації Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За наукові розробки в медицині» Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За турботу і ласку до хворого» Номінація «Найкращий працівник фармації» Номінація «Найкращий заклад охорони здоров'я» Номінація «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров'я» Номінація «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України» Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За лікарське мистецтво» Номінація «Взірець служіння суспільству» Номінація «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» Номінація «Новатор охорони здоров'я» Номінація «Найкращий медичний працівник» Номінація «Найкращий лікар»
Номінації
Номінація «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров'я»

Претендент на нагороду в номінації «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров'я» має вагомі заслуги в сфері охорони здоров'я України як управлінець закладу охорони здоров'я, департаментів охорони здоров'я  виконавчих органів, навчальних закладів різних рівнів акредитації. 

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров'я»:

- ціннісно-мотиваційні та особистісні: керується у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот),усвідомлює покладені на нього завдання та обов'язки, здатний передбачати наслідки своїх вчинків, дій та бездіяльності як у сфері наданих повноважень, так і в суспільній сфері, виконує свої обіцянки і зобов'язання,  несе відповідальність за свої дії та бере відповідальність на себе за дії підлеглих;  послідовно дотримується й обстоює принципи та цінності справедливості й совісті (сумління), дотримується  принципів верховенство права; активно виявляє і шукає можливості для саморозвитку, працює над індивідуальними сильними сторонами і потребами в області розвитку, прагне до  нових знань та набуття позитивного досвіду.

- управлінські: володіє комунікативністю,  концептуальним мисленням, навиками  стратегічного управління, оптимізації ресурсів  при плануванні, організації та виконанні роботи з моніторингом та критичним аналізом, заохочує прояви ініціативи, делегує повноваження, впроваджує сучасні методи діагностики та лікування хвороб в закладі.

Результативність: створення безпечних та сприятливих умов праці колективу закладу охорони здоров'я або колективів, укомплектованість кваліфікованими медичними працівниками, забезпечення бюджетування в сучасних умовах, інвестенційного  планування та досягнення  сталих  фінансово-господарські результатів діяльності закладу (закладів) під керівництвом номінанта  в динаміці з високими основними загальними показниками лікувально-профілактичної роботи  закладу (закладів) в порівнянні з іншими аналогічними закладами; забезпечення прозорості та доступності інформації про заклад охорони здоров'я  (департамент) з існуванням зворотного зв'язку між пацієнтами (хворими) та  родичів щодо можливості оцінки їх задоволеності в результаті лікування  або відвідування закладу (закладів) охорони здоров'я, департаменту.