м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Список номінацій
Всі номінації Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За наукові розробки в медицині» Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За турботу і ласку до хворого» Номінація «Найкращий працівник фармації» Номінація «Найкращий заклад охорони здоров'я» Номінація «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров'я» Номінація «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України» Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За лікарське мистецтво» Номінація «Взірець служіння суспільству» Номінація «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» Номінація «Новатор охорони здоров'я» Номінація «Найкращий медичний працівник» Номінація «Найкращий лікар»
Номінації
Номінація «Найкращий заклад охорони здоров'я»

Критерії, яким має відповідати заклад для  нагороди в номінації  «Найкращий заклад  охорони здоров'я»:

- укомплектованість закладу охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) кадрами та їх кваліфікаційний рівень (кадрами з науковими ступенями, лікарями, медсестрами, молодшим медичним персоналом, технічним персоналом);

- наявність і виконання програм розвитку персоналу;

- наявність бізнес-процесу бюджетування закладу;

- фінансово-господарські результати діяльності закладу охорони здоров'я  

- залучення коштів на інвестиційні та інші потреби закладу охорони здоров'я;

- виконання бюджетних програм (економічність, продуктивність і результативність)

- відповідність системи управління якістю вимогам національного стандарту ДСТУ ISO серії 9000;

- наявність акредитаційного сертифікату вищої категорії;

- використання інноваційних методик і методів надання медико-профілактичної, реабілітаційної допомоги;

- наявність програми інфекційного контролю;

- міжнародна діяльність (співпраця з фондами,  провідними клініками різних країн щодо  можливості обміну клінічним досвідом, освоєння інноваційних технологій).

Результативність: створення безпечних та сприятливих умов надання  якісної медичної допомоги пацієнту  в ЗОЗ, що демонструє  високі загальні показники лікувально-профілактичної роботи  у порівнянні з іншими аналогічними установами; забезпечення прозорості та доступності інформації про ЗОЗ із існуванням зворотнього зв'язку між пацієнтами (хворими) та  родичами щодо можливості оцінки їх задоволеності в результаті лікування  або відвідування даного закладу  охорони здоров'я.