м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Список номінацій
Всі номінації Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За наукові розробки в медицині» Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За турботу і ласку до хворого» Номінація «Найкращий працівник фармації» Номінація «Найкращий заклад охорони здоров'я» Номінація «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров'я» Номінація «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України» Медаль Святого Пантелеймона: Номінація «За лікарське мистецтво» Номінація «Взірець служіння суспільству» Номінація «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» Номінація «Новатор охорони здоров'я» Номінація «Найкращий медичний працівник» Номінація «Найкращий лікар»
Номінації
Номінація «Новатор охорони здоров'я»

Претендент на нагороду в номінації «Новатор охорони здоров'я» має видатні особисті заслуги у науковій сфері галузі охорони здоров'я, спрямовані на розвиток, підтримку та охорону суспільного здоров'я.

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Новатор охорони здоров'я»:

1. Результативна практична діяльність: має кращі, аніж колеги, результати роботи у медичній сфері в будь-якому державному, комунальному чи приватномулікувально-профілактичному закладі, що полягають у розробці нової концепціїта/чи медичної технології, яка спрямована на розв'язання найважливіших, найактуальніших медичних питань, і суттєво покращила (реформувала) існуючусистему охорони здоров'я України з отриманням сталого економічного ефекту.

2. Досягнення: вперше в Україні/ світі впровадив власні науково-практичні розробки, які повноцінно підтверджені рандомізованими клінічними дослідженнями на засадах доказової медицини; генерує нестандартні ідеї, які для інших неочевидні і не почерпнуті з інших джерел, для пояснення ситуацій і вирішення проблем; створює основи для покращень, які вплинуть на діяльність усіх напрямків роботи охорони суспільного здоров'я; є автором патентів України на винахід та/чи корисну модель; є засновником власної наукової школи; має публікації у міжнародних наукометричних базах Scopus та/ або Web of Science, індекс цитування (Гірша).

3. Орієнтація на результат: досягає видатних результатів, є ефективним, орієнтується на наукові досягнення, які мають практичну, новітню значущість в сфері охорони здоров'я. Зберігає відданість цілям навіть перед обличчям труднощів і перешкод. Усіх поставленених надскладних цілей досягає шляхом напруженої системної роботи та визначення найкращих варіантів рішень їх досягнення; при виконанні складних задач здатний ризикувати, демонструвати нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату.