м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Список номінацій
Всі номінації Номінація «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України» Відзнака для молоді: Медаль Святого Пантелеймона Номінація «Взірець служіння суспільству» Номінація «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» Номінація «Новатор охорони здоров'я» Номінація «Найкращий медичний працівник» Номінація «Найкращий лікар»
Номінації
Номінація «Новатор охорони здоров'я»

Претендент на нагороду в номінації «Новатор охорони здоров'я» має видатні особисті заслуги в науковій сфері галузі охорони здоров'я, спрямовані на розвиток, підтримку та охорону суспільного здоров'я. 

Критерії, за якими визначають кандидата на присудження Відзнаки в номінації «Новатор охорони здоров'я»: 

  1. Результативна практична діяльність: має кращі, аніж колеги, результати роботи в медичній сфері в закладі охорони здоров'я будь-якої форми власності, що полягають у розробці нової концепції та/ чи медичної технології, яка спрямована на розв'язання найважливіших, найактуальніших медичних питань, і суттєво вдосконалила існуючу систему охорони здоров'я України з отриманням сталого економічного ефекту, що підтверджується відповідними документами. 
  2. Досягнення: вперше в Україні/ світі впровадив власні науково-практичні розробки, які повноцінно підтверджені рандомізованими клінічними дослідженнями на засадах доказової медицини; генерує нестандартні ідеї, які для інших неочевидні й не запозичені з інших джерел, для пояснення ситуацій і вирішення проблем; створює основи для покращень, які вплинуть на діяльність усіх напрямків роботи охорони суспільного здоров'я; є автором патентів України на винахід та/ чи корисну модель; є засновником власної наукової школи. 
  3. Орієнтація на результат: досягає вагомих результатів, є ефективним, орієнтується на наукові досягнення, які мають практичну значущість у сфері охорони здоров'я. Зберігає відданість цілям навіть за умов нездоланних труднощів і перешкод. Досягає усіх поставлених високих цілей шляхом напруженої системної роботи та визначення найкращих варіантів рішень їх досягнення; при виконанні складних задач здатний ризикувати, демонструвати нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату. 
  4. Економічний та/або фінансовий складник ефективності проведених діагностичних та/або лікувально-профілактичних та/ або реабілітаційних процедур: уміло, відповідно до потреб, знаходить, розподіляє та використовує ресурси (включно з матеріальними, у т.ч. фінансовими). Ініціативи з оптимізації ресурсів уможливлюють дотримання цільових установок щодо продуктивності праці, бюджетних видатків та інших фінансово-економічних показників, що підтверджується відповідними документами.