м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Список номінацій
Всі номінації Номінація «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України» Відзнака для молоді: Медаль Святого Пантелеймона Номінація «Взірець служіння суспільству» Номінація «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» Номінація «Новатор охорони здоров'я» Номінація «Найкращий медичний працівник» Номінація «Найкращий лікар»
Номінації
Відзнака для молоді: Медаль Святого Пантелеймона

Нагорода «Медаль Святого Пантелеймона» запроваджена з 2018 р. Поважною радою такої відзнаки за професіоналізм та милосердя як «Орден Святого Пантелеймона». Обидві нагороди мають ідентичні місію, принципи, цінності та спільні структурні підрозділи з пошуку, відбору й присудження відзнак. 

Медаль вручається молодим патріотам України, яким притаманні висо-кий професіоналізм, духовно-моральні якості, та які розробили, впровадили власний проект та досягли значних особистих результатів у галузі охорони здоров'я, волонтерській, гуманістичній та громадській діяльності. 

Медаль присуджують громадянам України віком до 35 років незалежно від статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які систематично займаються діяльністю, що позитивно впливає на здоров'я українського народу, суспільну свідомість і духовність, утверджує толерантність, стимулює творчу діяльність для загального блага. 

Медаль присуджується щороку у 3 номінаціях: 

 • «За лікарське мистецтво» 
 • «За турботу і ласку до хворого» 
 • «За наукові розробки в медицині» 

 

Номінація «За лікарське мистецтво» 

Претендент на нагороду в номінації «За лікарське мистецтво» має значні особисті заслуги в сфері охорони здоров'я та практичний досвід роботи лікарем. 

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «За лікарське мистецтво»: 

 1. Результативна практична діяльність: має значно кращий, аніж колеги, результативний досвід роботи (швидке одужання, поліпшення стану здоров'я, відновлення втрачених функцій систем та органів пацієнтів) у сфері охорони здоров'я на посаді лікаря будь-якої спеціальності в будь-якому державному, комунальному чи приватному лікувально-профілактичному закладі. 
 2. Професіоналізм та відданість справі: дотримується Етичного кодексу лікаря України, володіє високою професійною майстерністю. Уміло планує та контролює свою діяльність на основі системного та систематичного відстеження, збору й обробки інформації про хід виконання поставлених завдань у визначені терміни. Усі свої професійні якості втілює в щоденній роботі з пацієнтами, надаючи висококваліфіковану медичну допомогу людям, спрямовує увесь свій досвід і знання на повернення пацієнтів до повноцінного життя. Автор патентів, наукових статей, методичних рекомендацій та інформаційних листів, які відображають розроблені ним нововведення для лікувально-діагностичного процесу. Постійно займається власним безперервним професійним розвитком. Лікувальна справа та служіння пацієнтам є метою діяльності претендента. 
 3. Досягнення: демонструє видатні заслуги в сфері своєї діяльності та сфері охорони здоров'я суспільства, застосовує новітні та високоефективні підходи для досягнення визначеної мети. Втілює за місцем роботи високоефективні діагностичні, лікувальні та реабілітаційні методики, які опрацьовано й застосовують в інших країнах або є власними розробленнями та провадженнями, які зумовили значне покращення стану здоров'я пацієнтів, якості їх життя та повноцінного довголіття. Має не менше 2-х власних галузевих нововведень. Досягає поставлених цілей у профілактиці, діагностиці та лікуванні захворювань з урахуванням критеріїв якості, адекватності та результативності. Користується беззаперечною повагою серед своїх колег та пацієнтів, яким надає допомогу. Має відзнаки органів місцевої, регіональної чи центральної влад. 

 

Номінація «За турботу і ласку до хворого» 

Претендент на нагороду в номінації «За турботу і ласку до хворого» має видатні особисті заслуги у сфері охорони здоров'я та практичний досвід роботи середнім або молодшим медичним працівником (акушер, фельдшер, медична сестра, санітар тощо). 

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «За турботу і ласку до хворого»: 

 1. Результативна практична діяльність: має значно кращі, аніж колеги, ре-зультативний досвід медсестринської практики (дотримання сестринських протоколів по догляду за хворими, швидке одужання пацієнтів, поліпшення їх стану здоров'я, відновлення втрачених функцій систем та органів) у сфері охорони здоров'я на посаді медичної сестри (акушерки, фельдшера, лаборанта) будь-якої спеціальності в будь-якому державному, комунальному чи приватному закладі охороні здоров'я. 
 2. Професіоналізм та відданість справі: дотримується Етичного кодексу медичної сестри, володіє досконалою професійною майстерністю. Милосердя та готовність невідкладно прийти на допомогу пацієнту є основою життя претендента; має високі професійні якості, які втілює в щоденній роботі, надаючи допомогу людям; самовіддано сприяє задоволенню потреб пацієнтів та співробітників; висококомпетентний у загальномедичних і питаннях невідкладної допомоги при термінальних станах; постійно піклується про комфорт оточення, проявляє співпереживання, увагу та відповідальність у повсякденній роботі; є прикладом коректного та продуктивного спілкування з хворими. 
 3. Досягнення: демонструє значні заслуги в сфері своєї діяльності та сфері охорони здоров'я суспільства, використовує у своїй практиці сучасні та ефективні технології збереження здоров'я. Втілює за місцем роботи сучасні медсестринські протоколи та реабілітаційні методики, які опрацьовано й застосовують в інших країнах, що зумовлюють значне покращення стану здоров'я пацієнтів, якості їх життя та повноцінного довголіття. Користується беззаперечною повагою серед своїх колег та пацієнтів, яким надає допомогу. Має відзнаки органів місцевої, регіональної чи центральної влад. 

 

Номінація «За наукові розробки в медицині» 

Претендент на нагороду в номінації «За наукові розробки в медицині» значні особисті заслуги у науковій діяльності в сфері охорони здоров'я та практичний досвід роботи лікарем. 

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «За наукові розробки в медицині»: 

 1. Результативна науково-дослідницька діяльність: має кращі, аніж колеги, результати науково-дослідної роботи у сфері охорони здоров'я у закладі охорони здоров'я будь-якої форми власності, державному, комунальному чи приватному вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, науково-дослідній установі, що полягають у розробці нової наукової (науково-технічної) розробки, лікувально-діагностичної технології, яка спрямована на розв'язання найважливіших, найактуальніших медичних проблем і суттєво покращила якість надання медичної допомоги населенню з отриманням певного соціально-економічного ефекту. 
 2. Досягнення: вперше в Україні/ світі впровадив власні науково-практичні розробки, які підтверджені дослідженнями на засадах доказової медицини; доброчесний, генерує нестандартні ідеї, які для інших неочевидні і не почерпнуті з інших джерел, для пояснення ситуацій і вирішення проблем; створює основи для покращень, які вплинуть на діяльність певного напряму клінічної, теоретичної та профілактичної медицини, що вже впроваджені у діяльність закладів охорони здоров'я; одноосібно брав участь з доповідями у закордонних наукових форумах; є автором одноосібних патентів України на винахід та/чи корисну модель та наукових публікацій в Україні та за кордоном (за винятком країн СНД). Має не менше 2-х власних винаходів, а його індекс Гірша не є нижчим 3,0. Наукова робота у сфері охорони здоров'я є метою діяльності претендента. 
 3. Орієнтація на результат: досягає серйозних наукових результатів, є ефективним, орієнтується на сучасні наукові досягнення, які мають практичну, новітню значущість у сфері охорони здоров'я. Усіх поставлених цілей досягає шляхом напруженого наукового пошуку та визначення найкращих варіантів рішень на засадах доказової медицини; при виконанні складних наукових та клінічних завдань здатний ризикувати, демонструвати креативні та високоефективні підходи для досягнення вагомого наукового результату.