м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Положення

Кожен може ознайомитися із процедурою конкурсного відбору та безпосередньо із усіма етапами цього відбору у положеннях про «Орден Святого Пантелеймона» та «Медаль Святого Пантелеймона». Тут можете знайти усі вимоги до номінантів, терміни висунення кандидатур та усю інформацію, яка може бути потрібною, корисною та важливою. Буде корисним як для людей, що цікавляться відбором, так і для номінантів і майбутніх переможців Відзнаки.Положення про Відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона»

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про Відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого

Пантелеймона» (далі – Відзнака) встановлює процедури визначення кандидатів на отримання Відзнаки та нагородження Відзнакою.

1.2. Відзнака є формою громадського визнання діяльності претендента на Відзнаку, має професійно-фахове спрямування, присуджується за значні результати в галузі охорони здоров'я, у духовному й фізичному розвитку українського суспільства.

1.3. Відзнака вручається особам, яким притаманні високий професіоналізм, духовно-моральні якості, та які досягли значних особистих результатів у галузі охорони здоров'я, благодійній та громадській діяльності. 

1.4. Відзнаку присуджують один раз за життя особі незалежно від статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які систематично займаються діяльністю, що позитивно впливає на фізичний розвиток і здоров'я українського народу, суспільну свідомість і духовність, утверджує принципи толерантності для загального блага.Окремим рішенням Поважна Рада може присуджувати Відзнаку посмертно, нагороджувати громадян України за видатні заслуги перед українським народом.

1.5. Претендентові на нагороду в кожній із номінацій мають бути притаманні такі якості:

1.5.1.Духовність та порядність: виявляє в житті найвищі людські якості, творить

добро для людей; керується в повсякденному житті усталеними етичними

нормами (чесність, моральні цінності та професійна етика); дієво формує повагу та довіру до себе; виконує свої обіцянки й зобов'язання.

1.5.2.Гуманність і милосердя: вирізняється високим рівнем гуманізму й милосердя, що виявляється в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, в розумінні почуттів і думок інших людей, наданні моральної та/ чи духовної підтримки їхніх прагнень.

1.5.3.Проактивність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує впровадження нових і вдосконалених методів, алгоритмів, технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з позиції можливості їх удосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних та суспільних завдань; робить неоціненний/ помітний особистий внесок у розвиток суспільства.

1.5.4.Професійний і особистий розвиток: відкритий до освоєння нових знань та

запозичення передового досвіду, і цю діяльність уважає особливо важливою і

цінною; правильно визначає свої сильні й слабкі риси; постійно розвиває свої

професійні, ділові та особисті якості, бере участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах; постійно підтверджує отриману кваліфікаційну категорію/відповідність займаній посаді.

1.6. Переможцям конкурсного відбору в кожній номінації вручається Відзнака, що представляє собою нагрудний знак, та грошову винагороду. 

Нагрудний знак має форму рівностороннього хреста з розбіжними сторонами та увігнутими до середини кінцями, залитими червоною емаллю; виготовляється із жовтого металу. У центрі хреста розташовано круглий медальйон із зображенням анфас Святого Пантелеймона-Цілителя. Медальйон має обідок червоної емалі з написом по колу «Arte et humanitate, labore et scientia» («Вмінням і людяністю, працьовитістю та знаннями»). З країв хрест оздоблено білим емалевим обідком і декоративними пружками. Між сторонами хреста вміщено рослинний декоративний орнамент, прикрашений камінням. Діаметр нагрудного знака – 55 мм.

Розмір грошової винагороди щороку затверджує Поважна Рада відповідно до загального бюджету Відзнаки; оподаткування грошової винагороди здійснюється відповідно до чинного законодавства. Номінантам конкурсного відбору в кожній номінації вручається Прослава. Також окремим рішенням Поважної Ради може надаватисягрошова винагорода до вручення Прослави.

1.7. Збір інформації про претендента на Відзнаку здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист персональних даних».

1.8. Відзнака присуджується щороку по одному номінанту у 9 номінаціях:

– «Найкращий лікар» (опис номінації: Додаток 1);

– «Найкращий медичний працівник» (опис номінації: Додаток 2);

– «Новатор охорони здоров'я» (опис номінації: Додаток 3);

– «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» (опис номінації: Додаток 4);

– «Взірець служіння суспільству» (опис номінації: Додаток 5);

– «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України» (опис номінації: Додаток 6);

– «Найкращий заклад охорони здоров'я» (опис за посиланням після додатку 6);

– «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров'я» (опис за посиланням після додатку 6);

– «Найкращий працівник фармації» (опис за посиланням після додатку 6).

1.9.Окремим рішенням Поважна Рада має право створити нову  номінацію в залежності від викликів та потреб суспільства. Рішення про створення окремої номінації не може бути прийнято після оголошення про початок нового конкурсного відбору.

1.10. Допускаються зміни порядку присудження Відзнаки, зокрема: присудження Відзнаки більше ніж одній особі в кожній із номінацій у випадку набрання номінантами однакової кількості голосів та/або неприсудження Відзнаки в тій чи іншій номінації. Рішення про зміни порядку присудженняВідзнаки ухвалює Поважна Рада.

1.11. Право пропонувати кандидатури на присудження Відзнаки мають:

– громадські організації сфери охорони здоров'я;

– об'єднання (організації) пацієнтів;

– церкви та релігійні організації;

– заклади охорони здоров'я різних форм власності;

– фізичні особи, які вносять власну кандидатуру, або ж кандидатуру іншої особи;

– наукові установи та навчальні заклади.

Подання на кандидатів на присудження Відзнаки приймають Регіональні ради.

1.12. Подання на кандидатів на присудження Відзнаки містить:

– Опис професійних здобуткіа, благодійної та громадської діяльності із зазначенням відповідності критеріям, визначеним в описах номінацій. На представлення кандидата є не більше 5 хвилин. Формат презентації - pptx або pdf. Відеоролик (avi або mp4) про кандидата рекомендується;

– заяву кандидата про згоду брати участь у конкурсі на присудження Відзнаки у поточному році;
– згоду на збір та обробку персональних даних.

1.13. Не допускаються до конкурсу кандидати, котрі два рази  нагороджувалися  Прославою.

 

ІІ. Органи пошуку, висунення кандидатур та присудження Відзнаки

2.1. Пошук та висунення кандидатів на отримання Відзнаки здійснюють Регіональні ради.

2.2. Національна експертна комісія оцінює діяльність кандидатів, запропонованих Регіональними радами на присудження Відзнаки, та рекомендує у кожній номінації по 4 кандидата на розгляд Поважній Раді. У разі набрання кандидатами однакової кількості балів у межах однієї номінації допускається більша кількість кандидатів на розгляд Поважній Раді.

2.3. Поважна Рада шляхом таємного голосування обирає переможців конкурсу. 

2.4. Адміністрування, організацію та координацію пошуку, висунення та присудження Відзнаки забезпечує Виконавчий комітет Відзнаки.

2.5. Регіональна рада – орган, який в м. Києві та у кожній області України, крім території Автономної Республіки Крим, території проведення операції Об'єднаних сил та тимчасово окупованих територій України,

здійснює відбір кандидатів, аналізує їхню діяльність, подає справи відібраних кандидатів на розгляд Національної експертної комісії. 

2.6. Регіональну раду формує координатор, що рекомендується Виконавчим комітетом і затверджується Головою Поважної Ради. 

2.7. Організаційні та фінансові засади функціонування Регіональної ради затверджує Голова Поважної Ради за поданням Виконавчого комітету. Кожна Регіональна рада розпочинає свою діяльність з початком нового конкурсного відбору та завершує свою каденцію із формуванням нового складу Регіональної ради. Регіональна рада обирає Голову, двох заступників та секретаря шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У випадку порушення Регіональною радою принципів, визначених Положенням, та процедури відкритого конкурсного відбору, Поважна Рада має право заслухати Голову чи заступника Голови Регіональної ради зі звітом виконаної роботи та ухвалити рішення щодо її подальшої діяльності.

2.8. Регіональна рада включає представників регіональної медичної спільноти, громадських організацій, органів влади, духовенства, журналістської сфери, культури та молоді; загальна кількість – не більше 15 осіб (за виключенням

Регіональної ради м. Києва, кількісний склад якої обмежується 20 особами).

2.9. Регіональна рада подає на розгляд Національній експертній комісії на присудження Відзнаки по одному кандидату в кожній номінації.

2.10. Засідання Регіональної ради є повноважними за умови присутності на ньому не менше 50% членів + 1 особа.

2.11. Регіональна рада:

– аналізує розвиток охорони здоров'я у регіоні;

– оцінює діяльність кандидатів на відповідність визначеним критеріям (опису номінації) та рекомендує найкращих із них Національній експертній комісії;

– приймає та обробляє заявки з кандидатурами;

– через засоби масової інформації повідомляє громадськість регіону про умови конкурсу та Відзнаку;

– керується у своїй діяльності цим Положенням та Рішеннями Поважної Ради;

– популяризує діяльність номінантів та переможців попередніх років у своєму регіоні;

– організовує та проводить за широкої гласності за погодженням з Поважною Радою урочистості з нагоди нагородження переможців (лауреатів) регіонального конкурсного відбору згідно з затвердженим Поважною Радою планом та сценарієм проведення регіональних заходів в поточному році та вручає відповідні нагороди, визначені Поважною Радою.

2.12. Національна експертна комісія формується з Голів Регіональних рад  та представників громадськості та духовенства, кількість яких не має перевищувати 10 осіб. Перелік представників громадськості та духовенства погоджує голова Поважної Ради за поданням Виконавчого комітету.

2.13. Склад, організаційні та фінансові засади функціонування Національної експертної комісії визначає Поважна Рада за поданням Голови Поважної Ради. Члени НЕК більшістю голосів обирають головуючого, секретаря та лічильну комісію. Лічильна комісія складається з трьох осіб. До складу лічильної комісії обов'язково входить представник Виконавчого комітету та   не мають право входити голови Регіональних рад.

2.14. У випадку неможливості Голів Регіональної ради взяти участь у засіданні Національної експертної комісії з поважної причини, уповноваженими для участі у такому засіданні є Заступники Голови відповідної Регіональної ради з правом голосу. Представники громадськості та духовенства, котрі входять до складу Національної експертної комісії, не мають права делегувати свої повноваження іншим особам.

2.15. Засідання Національної експертної комісії є повноважними за умови присутності на них не менше 50% членів + 1 особа (із загальної кількості членів Національної експертної комісії, затвердженої Поважною Радою).

2.16. Виконавчий комітет – постійно діючий орган, який організовує роботу проекту Відзнаки.

2.17. Виконавчий комітет конкурсу:

– аналізує розвиток охорони здоров'я в Україні та світі, виявляє й оцінює можливі заходи, які можуть сприяти зміцненню здоров'я та духовності суспільства;

– розробляє рекомендації та подає Голові Поважної Ради пропозиції щодо складу Поважної Ради, координаторів Регіональних рад, Національної експертної комісії, визначає й пропонує критерії, умови та процедуру відбору кандидатів, форми й дизайн Відзнаки;

– організовує конкурсний відбір кандидатів;

– організаційно забезпечує діяльність Національної експертної комісії;

– організовує та забезпечує голосування Національної експертної комісії;

– забезпечує ведення архіву проекту;

– здійснює адміністрування сайту Відзнаки;

– забезпечує зв'язок із засобами масової інформації та громадськістю;

– організовує Церемонію нагородження Відзнакою.

2.18. Склад, організаційні, функціональні та фінансові засади діяльності Виконавчого комітету конкурсу визначає Голова Поважної Ради. 

2.19. Поважна Рада об'єднує відомих представників медичної, культурної, громадської спільноти, політикуму, духовенства, які є моральними авторитетами українського суспільства. Поважна Рада налічує не більше 30 осіб і формується один раз строком на три роки. Початком каденції Поважної Ради вважається дата засідання створеної Поважної Ради, на якому оголошується про початок нового всеукраїнського конкурсного відбору на отримання Відзнаки. Закінченням каденції Поважної Ради вважається дата підсумкового засідання Поважної Ради конкурсного відбору на отримання Відзнаки через три роки від початку каденції. 

2.20. Поважна Рада на своєму першому засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів обирає Голову Поважної Ради та двох заступників Голови Поважної Ради строком на три роки. Голова Поважної Ради виконує свої обов'язки до моменту утворення нової Поважної Ради у випадку, якщо каденція останньої закінчилася.

2.21. Склад Поважної Ради формується Головою Поважної Ради, який створює ініціативну групу для пошуку, внесення та розгляду кандидатур до нового складу Поважної Ради. 

2.22. На засідання Поважної Ради можуть запрошуватися представники Міністерства охорони здоров'я України, профільного комітету Верховної Ради України, громадські діячі, політики.

2.23. Голова Поважної Ради веде засідання та разом із Секретаріатом Поважної Ради організовує роботу Поважної Ради.

2.24. Організаційно-технічне забезпечення діяльності та засідань Поважної Ради здійснює Секретаріат Поважної Ради. Склад Секретаріату Поважної Ради визначає Голова Поважної Ради на період своєї каденції. Секретаріат Поважної Ради забезпечує підготовку документів для проведення засідань Поважної Ради, веде протоколи засіждань, бере участь у підготовці проектів рішень, ознайомлює з ними всіх членів Поважної Ради у визначений членами Поважної Ради термін; опрацьовує інші документи, пов'язані з роботою Поважної Ради та відповідає за їх збереження.

2.25. Вихід зі складу Поважної Ради до закінчення її каденції відбувається:

– з ініціативи члена Поважної Ради;

– зініціативи Голови Поважної Ради у разі несумлінної участі у проєкті, порушення морально-етичних норм, що суперечать засадам самої Відзнаки.   

Рішення про зміни складу Поважна Рада ухвалює на своєму засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

2.26. Поважна Рада може створювати окремі дорадчі органи для забезпечення своєї ефективної діяльності.

2.27. Поважна Рада ухвалює звернення до громадськості, органів влади, міжнародного співтовариства з особливо значущих для суспільства питань, засвідчуючи це підписами не менше 2/3 членів поточного складу Поважної Ради.

2.28. Члени Поважної Ради ініціюють розгляд та ухвалюють рішення щодо започаткування нових проектів. Такі проекти не можуть протирічити засадам цього Положення та місії, принципам та цінностям Відзнаки.

2.29. Члени Поважної Ради повинні активно пропагувати ідею та мету проєкту Відзнаки всіма доступними засобами, брати участь у виконанні прийнятих рішень Поважної Ради, не допускати дій, що можуть завдати проєкту моральну (репутаційну) або матеріальну шкоду.

2.30. Члени Поважної Ради, повноваження якої закінчилися, можуть стати членами нової Поважної Ради ще на один термін, або бути обраними Почесними членами Поважної Ради за поданням Голови Поважної Ради.

2.31. Почесними членами Поважної Ради стають члени Поважної Ради, котрі склали свої повноваження, але займали та займають активну позицію у розвитку проєкту та націлені на продовження співпраці. Почесні члени Поважної Ради залучаються до засідань Поважної Ради.

 

ІІІ. Процедура проведення відкритого конкурсного відбору

3.1. Виконавчий комітет до 1 листопада рекомендує координаторів, які затверджуються Головою Поважної Ради.

3.2. Координатори формують Регіональні ради та не пізніше 20 листопада надсилають Виконавчому комітету протокол установчих зборів.

3.3. Поважна Рада щороку (не пізніше 30 листопада) оголошує відкритий конкурс на присудження Відзнаки та визначає умови конкурсу (критерії відбору кандидатів, строки й перелік матеріалів про кандидатів).

3.4. Регіональні ради впродовж 30 листопада - 28 (29) лютого поширюють через засоби масової комунікації інформацію про відкритий конкурс, насамперед серед професійної медичної спільноти, громадських організацій, інституцій та установ, організацій-партнерів відповідного регіону.

3.5. Регіональні ради з 15 січня починають приймати документи про кандидатів на присудження Відзнаки.

3.6. Регіональні ради не пізніше 01 квітня на підставі аналізу документів, поданих на кандидатів, проведених (за потреби) співбесід з кандидатами та з урахуванням публічного обговорення в соціальних мережах, визначають кандидатури номінантів і подають матеріали про них до Виконавчого комітету.

Виконавчий комітет приймає документи тих номінантів, які отримали найбільшу оцінку не менше як від 2/3 присутніх на засіданні членів Регіональної ради. 

Способи голосування (відкрите, таємне) Регіональна Рада визначає відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

3.7. Регіональна рада подає до Виконавчого комітету:

– протокол (оригінал) засідання Регіональної ради про визначення найкращих кандидатів на отримання Відзнаки. Протокол дійсний за наявності підписів усіх присутніх на засіданні членів Регіональної ради;

– документи (оригінали), подані до Регіональної ради відповідно до п. 1.12. 

3.8. Виконавчий комітет оцінює до 15 квітня документи претендентів на Відзнаку, подані Регіональними радами, на їх відповідність встановленим вимогам. Документи, оформлені з порушеннями визначених вимог, повертають Регіональній раді для їх доопрацювання впродовж 7 днів після отримання зауважень. Неналежне оформлення документів або невчасне подання унеможливлює їх розгляд у поточному році.

3.9. Оформлені відповідно до вимог документи претендентів на Відзнаку, що надійшли від Регіональних рад, Виконавчий комітет передає до Національної експертної комісії, яка має зібратися не пізніше 1 травня.

3.10. Національна експертна комісія до 01 липня аналізує документи кандидатів, що надійшли від Виконавчого комітету, та ухвалює рішення про рекомендацію Поважній раді 4-х найкращих кандидатів у кожній номінації для визначення переможця конкурсу в кожній з номінацій та присудження Відзнаки. Способи голосування Національної експертної комісії (відкрите, таємне) визначають члени Національної експертної комісії на своєму засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів.

3.11. Поважна Рада приймає до розгляду кандидатури від Національної експертної комісії та не пізніше 9 серпня за результатами аналізу наданих Національною експертною комісією документів та рекомендацій дорадчих органів Поважної Ради, якщо такі є, проведених (за потреби) співбесід з кандидатами ухвалює рішення щодо присудження Відзнаки найкращим із них. Відзнаку присуджують номінантам, які отримали найбільшу кількість голосів членів Поважної Ради. У разі якщо за результатами голосування декілька осіб отримують однакову кількість балів – Поважною Радою виноситься рішення нагородити Відзнакою усіх переможців, а грошову винагороду порівну між ними розподілити. Способи голосування Поважної Ради (відкрите, таємне) визначають члени Поважної Ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

3.12. У разі виникнення конфлікту інтересів на кожному етапі конкурсного відбору, учасник проєкту має повідомити про це Виконавчий комітет або Голову Поважної Ради, написати заяву про наявність конфлікту інтересів. 

 

IV. Порядок вручення Відзнаки

4.1. Відзнаку (Орден та відповідне посвідчення) вручають на урочистій церемонії за широкої гласності 9 серпня у День Святого Великомученика та Цілителя Пантелеймона.

4.2. У день вручення Відзнаки, на урочистій церемонії, за участі представників християнських Церков України, медичної спільноти, членів Поважної Ради, Регіональних рад, Виконавчого комітету конкурсу, номінантів, кавалерів Відзнаки попередніх років, громадськості, партнерів та благодійників (меценатів, спонсорів) здійснюється богослужіння за мир, здоров'я медичних працівників, усіх громадян України, а також тих, кому присуджена Відзнака в поточному році.

4.3. У випадку присудження Відзнаки у будь-якій номінації 2-ом чи більше особам, кожному з них вручається Відзнака (орден та відповідне посвідчення), а грошова винагорода розподіляється порівно між ними.

 

V. Заключні положення

5.1. Рішення щодо кошторису доходів та видатків на організацію проведення конкурсу в поточному році ухвалює Поважна рада на своєму засіданні.

5.2. Фінансування здійснюється за рахунок добровільних пожертв через ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та/ або Фонд Святого Пантелеймона (за умови його створення).

5.3. У випадку втрати чи пошкодження Ордену дублікат не видається.

 

Додаток 1

Опис номінації «Найкращий лікар»

Претендент на нагороду в номінації «Найкращий лікар» має видатні особисті заслуги в сфері охорони здоров'я та практичний досвід роботи лікарем.

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Найкращий лікар»:

1. Результативна практична діяльність: має значно кращий, аніж колеги, результативний досвід роботи (швидке одужання, поліпшення стану здоров'я, відновлення втрачених функцій систем та органів пацієнтів) у сфері охорони здоров'я на посаді лікаря будь-якої  спеціальності в будь-якому державному, комунальному чи приватному лікувально-профілактичному закладі.

2. Професіоналізм та відданість справі: володіє високою професійною майстерністю. Уміло планує та контролює свою діяльність на основі системного та систематичного відстеження, збору і обробки інформації про хід виконання поставлених завдань у визначені терміни. Усі свої  професійні якості втілює в щоденній роботі з пацієнтами, надаючи кваліфіковану медичну допомогу людям, спрямовує увесь свій досвід і знання на повернення пацієнтів до повноцінного життя. Лікувальна справа та служіння пацієнтам є метою діяльності претендента.

3. Досягнення: демонструє видатні заслуги в сфері своєї діяльності та сфері охорони здоров'я суспільства, застосовує новітні та високоефективні підходи для досягнення визначеної мети. Втілює за місцем роботи високоефективні діагностичні, лікувальні та реабілітаційні методики, які опрацьовано й застосовують в інших країнах або є власними розробленнями та провадженнями, які зумовили значне покращення стану здоров'я пацієнтів, якості їх життя та повноцінного довголіття. Практично завжди досягає поставлених цілей у профілактиці, діагностиці та лікуванні захворювань з урахуванням критеріїв якості, адекватності та результативності. Користується беззаперечною повагою серед своїх колег та пацієнтів, яким надає допомогу.

4. Економічний/фінансовий складник ефективності проведених лікувально-профілактичних процедур: уміло, залежно від потреб, знаходить, розподіляє та використовує ресурси (включно з матеріальними та фінансовими). Ініціативи з оптимізації ресурсів уможливлюють дотримання цільових установок щодо продуктивності праці, бюджетних видатків та інших фінансово-економічних  показників.

 

Додаток 2

Опис номінації «Найкращий медичний працівник» 

Претендент на нагороду в номінації «Найкращий медичний працівник» має видатні особисті заслуги у сфері охорони здоров'я та практичний досвід роботи середнім або молодшим медичним працівником (акушер, фельдшер, медична сестра, санітар тощо).

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Найкращий медичний працівник»:

1.Результативна практична діяльність: має значно кращий, аніж колеги, результативний досвід роботи (безболісне та комфортне для пацієнта проведення необхідних процедур, виконання маніпуляцій у суворій відповідності до призначень лікаря, якісний кваліфікований рівень догляду за хворим тощо) у медичній сфері в будь-якому державному, комунальному чи приватному лікувально-профілактичному закладі.

2.Досягнення: демонструє видатні заслуги в сфері своєї діяльності та сфері охорони суспільного здоров'я загалом, а також застосовує сучасні передові та високоефективні підходи для досягнення результату; користується беззаперечною повагою серед своїх колег та пацієнтів, яким надає допомогу, завдяки субординації, тактовному, ввічливому, чуйному ставленню до хворих, щирому бажанні їм допомогти.

3.Відданість справі та професіоналізм: милосердя та готовність невідкладно прийти на допомогу пацієнту є основою життя претендента; має високі професійні якості, які втілює в щоденній роботі, надаючи допомогу людям; самовіддано сприяє задоволенню потреб пацієнтів та співробітників; висококомпетентний у загально-медичних напрямках і питаннях невідкладної допомоги при термінальних станах; постійно піклується про комфорт оточення, проявляє співпереживання, увагу та відповідальність у повсякденній роботі; є прикладом коректного та продуктивного спілкування з хворими.

 

Додаток 3

Опис номінації «Новатор охорони здоров'я»

Претендент на нагороду в номінації «Новатор охорони здоров'я» має видатні особисті заслуги у науковій сфері галузі охорони здоров'я, спрямовані на розвиток, підтримку та охорону суспільного здоров'я.

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Новатор охорони здоров'я»:

1. Результативна практична діяльність: має кращі, аніж колеги, результати роботи у медичній сфері в будь-якому державному, комунальному чи приватномулікувально-профілактичному закладі, що полягають у розробці нової концепціїта/чи медичної технології, яка спрямована на розв'язання найважливіших, найактуальніших медичних питань, і суттєво покращила (реформувала) існуючусистему охорони здоров'я України з отриманням сталого економічного ефекту.

2. Досягнення: вперше в Україні/ світі впровадив власні науково-практичні розробки, які повноцінно підтверджені рандомізованими клінічними дослідженнями на засадах доказової медицини; генерує нестандартні ідеї, які для інших неочевидні і не почерпнуті з інших джерел, для пояснення ситуацій і вирішення проблем; створює основи для покращень, які вплинуть на діяльність усіх напрямків роботи охорони суспільного здоров'я; є автором патентів України на винахід та/чи корисну модель; є засновником власної наукової школи; має публікації у міжнародних наукометричних базах Scopus та/ або Web of Science, індекс цитування (Гірша).

3. Орієнтація на результат: досягає видатних результатів, є ефективним, орієнтується на наукові досягнення, які мають практичну, новітню значущість в сфері охорони здоров'я. Зберігає відданість цілям навіть перед обличчям труднощів і перешкод. Усіх поставленених надскладних цілей досягає шляхом напруженої системної роботи та визначення найкращих варіантів рішень їх досягнення; при виконанні складних задач здатний ризикувати, демонструвати нетрадиційні та високоефективні підходи для досягнення результату.

 

Додаток 4

Опис номінації «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я»

Претендент на нагороду в номінації «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я» зробив видатний особистий внесок у становлення і розвиток системи охорони здоров'я України шляхом налагодження міжнародних контактів між українськими, іноземними медиками та міжнародними організаціями у сфері охорони здоров'я, що мало своїм наслідком вирішення практичних проблем української медицини; отримав цінний закордонний досвід і запровадив його в Україні; впровадив подібні, розроблені в Україні, медичні проекти в інших країнах світу, суттєво піднявши репутацію України в очах міжнародної спільноти.

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я»:

1. Результативна практична діяльність: зробив видатний особистий внесок у становлення й розвиток системи охорони здоров'я України, що підтверджується відповідними документами.

2. Досягнення: налагодив міжнародні контакти між українськими, іноземними медиками та міжнародними організаціями у сфері охорони здоров'я, що мало своїм наслідком вирішення практичних проблем української медицини; отриманий цінний закордонний досвід ефективно запровадив в Україні; сприяв підвищенню кваліфікації українських лікарів за кордоном; допомагає в лікуванні й реабілітації українських пацієнтів за кордоном; сприяє забезпеченню сучасним медичним обладнання закладів охорони здоров'я України; впровадив вітчизняні медичні проекти в інших країнах світу, і тим самим сприяв утвердженню позитивного іміджу та надійної репутації України, що підтверджується відповідними документами, в т.ч. профільної європейської чи світової асоціації.

3. Економічний та/ або фінансовий складник ефективності проведених діагностичних та/ або лікувально-профілактичних та/ або реабілітаційних процедур: уміло, відповідно до потреб, знаходить, розподіляє та використовує ресурси

(включно з матеріальними, у т.ч. фінансовими). Ініціативи з оптимізації ресурсів уможливлюють дотримання цільових установок щодо продуктивності праці, бюджетних видатків та інших фінансово-економічних показників, що підтверджується відповідними документами.

 

Додаток 5

Опис номінації «Взірець служіння суспільству»

Претендент на нагороду в номінації «Взірець служіння суспільству» має видатні особисті заслуги у сфері охорони суспільного здоров'я на громадських засадах, виконуючи волонтерську чи іншу роботу, пов'язану з духовним збагаченням та просвітницькою діяльністю.

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «Взірець служіння суспільству»:

1. Результативна практична діяльність: проявив особисту ініціативу, створив (об'єднав) команди однодумців і проводить цілеспрямовану роботу у таких царинах:

− збір благодійних коштів на лікування;

− забезпечення найнеобхіднішими продуктами та речами нужденних в закладах охорони здоров'я;

− налагодження комунікацій для швидкого реагування на потреби, що виникають під час лікування;

− проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів з розвитку та патріотичного виховання студентів-медиків і медиків-практиків;

− надання медичної допомоги постраждалим тощо.

2. Досягнення: під час волонтерської діяльності, яка здійснюється на принципах духовного збагачення та просвітництва, залучає медичну та інші професійні спільноти до активного суспільного життя, формує колективи однодумців; діє

відкрито з чітким визначенням своєї громадянської позиції, що надихає громадян України на служіння рідному народу для підвищення його добробуту; взірцева активна безоплатна робота на засадах суспільної та приватної солідарності слугує розвитку спільнот та суспільства в цілому.

 

Додаток 6

Претендент на нагороду в номінації для іноземних громадян «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України» має вагомі заслуги в сфері охорони здоров'я України. Висуваються кандидати на розгляд Поважній раді Регіональними радами, громадськими організаціями та іншими установами окремими заявами та супровідними документами. Критерії, за якими визначають кандидата на присудження Відзнаки в номінації для іноземних громадян «За особистий вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я України»: 

1.Результативна практична діяльність: зробив вагомий особистий внесок у становлення й розвиток системи охорони здоров'я України, що підтверджується відповідними документами.      

2.Досягнення: налагодив контакти між медиками своєї країни та медиками України, міжнародними організаціями у сфері охорони здоров'я, що результативно реалізувалися у вирішеннях практичних проблем української медицини; поділився цінним закордонним досвідом, що ефективно запровадив в Україні; сприяв підвищенню кваліфікації українських лікарів в Україні та за кордоном; допомагає в лікуванні й реабілітації пацієнтів в Україні та українцям за кордоном; сприяє забезпеченню матеріально-технічної допомоги закладам охорони здоров'я України; впровадив новітні проекти у сфері науково-практичної медицини, що вагомо впливають на якість надання медичної допомоги в Україні.

 

Опис номінацій «Найкращий управлінець в галузі охорони здоров'я», «Найкращий заклад охорони здоров'я» та «Найкращий працівник фармації» можете знайти за посиланням 

https://drive.google.com/drive/folders/1sDvZsjx_W2Xy0Y8ztS7PF749UfogVrzA?usp=sharing (посилання треба скопіювати)Положення про Відзнаку за професіоналізм та милосердя «Медаль Святого Пантелеймона»

 

І. Загальні проложення

1.1. Положення про відзнаку за професіоналізм та милосердя «Медаль Святого Пантелеймона» (далі–Медаль) встановлює процедури визначення кандидатів на отримання Медалі та нагородження Медаллю.

1.2. Нагорода «Медаль Святого Пантелеймона» запроваджена з 2018 р. Поважною Радою такої відзнаки за професіоналізм та милосердя як «Орден Святого Пантелеймона». Обидві нагороди мають ідентичні місію, принципи, цінності та спільні структурні підрозділи з пошуку, відбору й присудження відзнак.

1.3. Медаль є формою громадського визнання діяльності претендента на відзначення, має професійно-фахове спрямування, присуджується за активність у молодіжному медичному русі, інноваційні наукові та практичні результати в галузі охорони здоров'я, духовному й фізичному розвитку українського суспільства.

1.4. Медаль вручається молодим громадянам України, яким притаманні високий професіоналізм, духовно-моральні якості, та які розробили, впровадили власний проект та досягли значних особистих результатів у галузі охорони здоров'я, волонтерській, гуманістичній та громадській діяльності.

1.5. Медаль присуджують громадянам України віком до 35 років незалежно від статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які систематично займаються діяльністю, що позитивно впливає на здоров'я українського народу, суспільну свідомість і духовність, утверджує толерантність, стимулює творчу діяльність для загального блага.

1.6. Претендентові на нагороду в кожній із номінацій мають бути притаманні такі якості:

1.6.1. Духовність та порядність: виявляє в житті найвищі людські якості, творить добро для людей; керується в повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільства та професійної етики); дієво формує повагу та довіру до себе; виконує свої обіцянки й зобов'язання.

1.6.2. Гуманність і милосердя: відзначається високим рівнем гуманізму й милосердя, що виявляються в готовності допомагати кожному, хто цього потребує, розумінні почуттів і думок інших людей, наданні моральної та/ чи духовної підтримки їхніх прагнень.

1.6.3. Креативність та ініціативність: позитивно мислить, розробляє та підтримує введення нових і вдосконалених методів, алгоритмів, технологій; розглядає будь-які процеси та робочі ситуації з позиції можливості їх удосконалення; знаходить нові способи вирішення професійних та суспільних завдань; робить значний/ помітний іншим особистий внесок у розвиток молодіжного руху в галузі охорони здоров'я та галузі в цілому.

1.6.4. Професійний та особистий розвиток: відкритий до освоєння нових знань та переймає передовий досвід, і цю діяльність уважає особливо важливою і цінною; правильно визначає свої сильні риси й зони розвитку; постійно розвиває свої професійні, ділові та особисті якості, самоудосконалюється; доброчесний, бере участь у наукових і науково-практичних форумах, конгресах, конференціях, семінарах; постійно підтверджує отриману лікарську/сестринську кваліфікаційну категорію/ відповідність займаній посаді.

1.7. Медаль не присуджують за діяльність кандидата як державного службовця чи посадової особи в органах державної влади та місцевого самоврядування.

1.8. Медаль містить нагрудний знак (опис Медалі: Додаток 1), відповідне посвідчення та грошову винагороду. Розмір грошової винагороди щороку затверджує Поважна рада відповідно до загального бюджету; оподаткування

грошової винагороди здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.9. Збір інформації про претендента на нагороду здійснюється відповідно до Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про захист персональних даних».

1.10. Медаль присуджується щороку у 3 номінаціях:

– «За лікарське мистецтво» (опис номінації: Додаток 2).

– «За турботу і ласку до хворого» (опис номінації: Додаток 3).

– «За наукові розробки в медицині» (опис номінації: Додаток 4).

1.11. Допускаються зміни порядку присудження Медалі, зокрема: присудження Медалі 2-м (двом) особам у кожній із номінацій та/ або неприсудження Медалі в тій чи іншій номінації. Дату нагородження Медаллю Святого Пантелеймона щорічно визначає Поважна Рада на своєму засіданні. Рішення про зміни порядку присудження Медалі ухвалює Поважна рада; таке рішення Поважної ради чинне лише впродовж поточного року. 

1.12. Право пропонувати кандидатури на присудження Медалі мають:

– громадські організації сфери охорони здоров'я;

– фізичні особи, які пропонують власну кандидатуру, або ж пропонують іншу особу;

– професійні лікарські та сестринські асоціації, товариства;

– рада молодих вчених Національної академії медичних наук України;

– рада молодих вчених Національної академії педагогічних наук України;

– рада молодих вчених Національної академії наук України;

– рада молодих вчених МОЗ України;

– ради молодих вчених наукових установ та закладів вищої освіти сфери охорони здоров'я;

– рада студентського самоврядування МОЗ України;

– ради студентського самоврядування закладів вищої освіти, які готують фахівців у галузі знань «Охорона здоров'я»;

– громадські організації сфери молодіжного руху в охороні здоров'я;

– об'єднання (організації) пацієнтів;

– заклади охорони здоров'я різних форм власності;

– наукові установи;

– заклади вищої освіти, які готують фахівців у галузі знань «Охорона здоров'я»;

– церкви та релігійні організації.

Подання щодо кандидатів на присудження Медалі приймають Регіональні ради відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

1.13. Подання на присудження Медалі кандидатам містить:

– опис професійних здобутків, волонтерської, гуманістичної та громадської діяльності із зазначенням відповідності критеріям, визначених в описах номінацій. На представлення кандидата є не більше 5 хвилин. Формат презентації - pptx або pdf. Відеоролик (avi або mp4) про кадидата рекомендується;

– заяву кандидата про згоду брати участь у конкурсі на присудження Медалі в поточному році;

– заява на збір та обробку персональних даних.

 

ІІ. Структурні підрозділи з пошуку, висунення кандидатур та присудження Медалі

2.1. Пошук та висунення кандидатів на отримання Медалі здійснюють Регіональні ради Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона».

2.2. Національна експертна комісія Відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» оцінює діяльність кандидатів, запропонованих Регіональними радами на присудження Медалі, та рекомендує найкращих із них Поважній Раді.

2.3. Поважна Рада відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» присуджує Медаль.

2.4. Адміністрування, організацію та координацію пошуку, висунення та присудження Медалі забезпечує Виконавчий комітет конкурсу.

2.5. Регіональна рада – орган, який в м. Києві та у кожній області України, крім території Автономної Республіки Крим, території проведення операції Об'єднаних сил та тимчасово окупованих територій України, здійснює відбір кандидатів, аналізує їхню діяльність, подає справи відібраних кандидатів на розгляд Національної експертної комісії. 

2.6. Регіональну раду формує координатор, що рекомендується Виконавчим комітетом і затверджується Головою Поважної Ради. 

2.7. Організаційні та фінансові засади функціонування Регіональної ради затверджує Голова Поважної Ради за поданням Виконавчого комітету. Кожна Регіональна рада розпочинає свою діяльність з початком нового конкурсного відбору та завершує свою каденцію із формуванням нового складу Регіональної ради. Регіональна рада обирає Голову, двох заступників та секретаря шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У випадку порушення Регіональною радою принципів, визначених Положенням, та процедури відкритого конкурсного відбору, Поважна Рада має право заслухати Голову чи заступника Голови Регіональної ради зі звітом виконаної роботи та ухвалити рішення щодо її подальшої діяльності.

2.8. Регіональна рада включає представників регіональної медичної спільноти, громадських організацій, органів влади, духовенства, журналістської сфери, культури та молоді; загальна кількість – не більше 15 осіб (за виключенням Регіональної ради м. Києва, кількісний склад якої обмежується 20 особами).

2.9. Регіональна рада подає на розгляд Національній експертній комісії на присудження Відзнаки по одному кандидату в кожній номінації.

2.10. Засідання Регіональної ради є повноважними за умови присутності на ньому не менше 50% членів + 1 особа.

2.11. Регіональна рада:

– аналізує розвиток охорони здоров'я у регіоні;

– оцінює діяльність кандидатів на відповідність визначеним критеріям (опису номінації) та рекомендує найкращих із них Національній експертній комісії;

– приймає та обробляє заявки з кандидатурами;

– через засоби масової інформації повідомляє громадськість регіону про умови конкурсу та Відзнаку;

– керується у своїй діяльності цим Положенням та Рішеннями Поважної Ради;

– популяризує діяльність номінантів та переможців попередніх років у своєму регіоні;

– організовує та проводить за широкої гласності за погодженням з Поважною Радою урочистості з нагоди нагородження переможців (лауреатів) регіонального конкурсного відбору згідно з затвердженим Поважною Радою планом та сценарієм проведення регіональних заходів в поточному році та вручає відповідні нагороди, визначені Поважною Радою.

2.12. Національна експертна комісія формується з Голів Регіональних рад  та затверджується рішенням Поважної Ради.

2.13. Склад, організаційні та фінансові засади функціонування Національної експертної комісії визначає Поважна Рада за поданням Голови Поважної Ради. Члени Національної експертної комісії голосуванням більшістю голосів обирають Голову та секретаря. 

2.14. У випадку неможливості Голів Регіональної ради взяти участь у засіданні Національної експертної комісії з поважної причини, уповноваженими для участі у такому засіданні є Заступники Голови відповідної Регіональної ради з правом голосу.

2.15. Засідання Національної експертної комісії є повноважними за умови присутності на них не менше 50% членів + 1 особа (із загальної кількості членів Національної експертної комісії, затвердженої Поважною Радою).

2.16. Виконавчий комітет – постійно діючий орган, який організовує роботу проекту Відзнаки.

2.17. Виконавчий комітет конкурсу:

– аналізує розвиток охорони здоров'я в Україні та світі, виявляє й оцінює можливі заходи, які можуть сприяти зміцненню здоров'я та духовності суспільства;

– розробляє рекомендації та подає Голові Поважної Ради пропозиції щодо складу Поважної Ради, координаторів Регіональних рад, Національної експертної комісії, визначає й пропонує критерії, умови та процедуру відбору кандидатів, форми й дизайн Відзнаки;

– організовує конкурсний відбір кандидатів;

– організаційно забезпечує діяльність Національної експертної комісії;

– організовує та забезпечує голосування Національної експертної комісії;

– забезпечує ведення архіву проекту;

– здійснює адміністрування сайту Відзнаки;

– забезпечує зв'язок із засобами масової інформації та громадськістю;

– організовує Церемонію нагородження Відзнакою.

2.18. Склад, зокрема Голову Виконавчого комітету, а також організаційні, функціональні та фінансові засади діяльності Виконавчого комітету конкурсу визначає Голова Поважної Ради. 

2.19. Поважна Рада налічує не більше 25 осіб. Склад Поважної Ради визначається членами Поважної Ради на засіданні Поважної Ради за поданням Голови Поважної Ради. До участі у роботі Поважної Ради обов'язково запрошуються Міністр охорони здоров'я України та Голова профільного комітету охорони здоров'я Верховної Ради України на час перебування їх на відповідній посаді. Поважна Рада має повноваження строком на 1 рік, але чинна до формування і утворення нової Поважної Ради.

2.20. Поважна Рада об'єднує відомих представників медичної, культурної, громадської спільноти, політикуму, духовенства, які є моральними авторитетами українського суспільства.

2.21. Поважна Рада на своєму першому засіданні щороку відкритим голосуванням більшістю голосів обирає Голову Поважної Ради та Заступників Голови Поважної Ради строком на 1 рік. Голова Поважної Ради виконує свої обов'язки до моменту утворення нової Поважної Ради у випадку якщо каденція останньої закінчилася.

2.22. Голова Поважної Ради веде засідання та разом із Секретаріатом Поважної Ради організовує роботу Поважної Ради.

2.23. Організаційно-технічне забезпечення діяльності та засідань Поважної Ради здійснює Секретаріат Поважної Ради. Склад Секретаріату Поважної Ради і безпосередньо Голову Секретаріату визначає Голова Поважної Ради на період своєї каденції. Секретаріат Поважної Ради забезпечує підготовку документів для проведення засідань Поважної Ради, веде протоколи засідань, бере участь у підготовці проектів рішень, ознайомлює з ними всіх членів Поважної Ради у визначений членами Поважної Ради термін; опрацьовує інші документи, пов'язані з роботою Поважної Ради та відповідає за їхнє збереження.

2.24. Ротація членів Поважної Ради відбувається:

– за заявою члена Поважної Ради;

– з ініціативи Голови Поважної Ради (за згодою відповідного члена Поважної Ради).

Рішення про зміни складу Поважна Рада ухвалює на своєму засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 2.25. Поважна Рада може створювати окремі дорадчі органи для забезпечення своєї ефективної діяльності.

2.26. Поважна Рада ухвалює звернення до громадськості, органів влади, міжнародного співтовариства з особливо значущих для суспільства питань, засвідчуючи це підписами не менше 2/3 членів поточного складу Поважної Ради.

2.27. Поважна Рада ухвалює рішення щодо започаткування нових проектів. Такі проекти не можуть протирічити засадам цього Положення та місії, принципам та цінностям Відзнаки.

2.28. Поважна Рада може нагороджувати Подяками та Грамотами будь-кого, хто здійснив вагомий внесок у розвиток конкурсу. 

 

ІІІ. Процедура проведення відкритого конкурсного відбору

3.1. Виконавчий комітет до 1 листопада рекомендує координаторів, які затверджуються Головою Поважної Ради.

3.2. Координатори формують Регіональні ради та не пізніше 20 листопада надсилають Виконавчому комітету протокол установчих зборів.

3.3. Поважна Рада щороку (не пізніше 30 листопада) оголошує відкритий конкурс на присудження Відзнаки та визначає умови конкурсу (критерії відбору

кандидатів, строки й перелік матеріалів про кандидатів).

3.4. Регіональні ради впродовж 30 листопада - 28 (29) лютого поширюють через засоби масової комунікації інформацію про відкритий конкурс, насамперед серед професійної медичної спільноти, громадських організацій, інституцій та

установ, організацій-партнерів відповідного регіону.

3.5. Регіональні ради з 15 січня починають приймати документи про кандидатів на присудження Відзнаки.

3.6. Регіональні ради не пізніше 01 квітня на підставі аналізу документів, поданих на кандидатів, проведених (за потреби) співбесід з кандидатами та з урахуванням публічного обговорення в соціальних мережах, визначають кандидатури номінантів і подають матеріали про них до Виконавчого комітету. Виконавчий комітет приймає документи тих номінантів, які отримали найбільшу оцінку не менше як від 2/3 присутніх на засіданні членів Регіональної ради. Способи голосування (відкрите, таємне) Регіональна Рада визначає відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. Такі номінанти визнаються переможцями регіонального відбору та нагороджуються Дипломами – спеціальними відзнаками першого етапу конкурсу.

3.7. Регіональна рада подає до Виконавчого комітету:

– протокол (оригінал) засідання Регіональної ради про визначення найкращих кандидатів на отримання Відзнаки. Протокол дійсний за наявності підписів усіх присутніх на засіданні членів Регіональної ради;

– документи (оригінали), подані до Регіональної ради відповідно до п. 1.12. 

3.8. Виконавчий комітет оцінює до 15 квітня документи претендентів на Відзнаку, подані Регіональними радами, на їх відповідність встановленим вимогам. Документи, оформлені з порушеннями визначених вимог, повертають Регіональній раді для їх доопрацювання впродовж 7 днів після отримання зауважень. Неналежне оформлення документів або невчасне подання унеможливлює їх розгляд у поточному році.

3.9. Оформлені відповідно до вимог документи претендентів на Відзнаку, що надійшли від Регіональних рад, Виконавчий комітет передає до Національної експертної комісії, яка має зібратися не пізніше 15 квітня.

3.10. Національна експертна комісія до 01 липня аналізує документи кандидатів, що надійшли від Виконавчого комітету, та ухвалює рішення про рекомендацію Поважній раді 4-х найкращих кандидатів у кожній номінації для визначення переможця конкурсу в кожній з номінацій та присудження Відзнаки. Способи голосування Національної експертної комісії (відкрите, таємне) визначають члени Національної експертної комісії на своєму засіданні

відкритим голосуванням більшістю голосів.

3.11. Поважна Рада приймає до розгляду кандидатури від Національної експертної комісії та за результатами аналізу наданих Національною експертною комісією документів та рекомендацій дорадчих органів Поважної Ради, якщо такі є, проведених (за потреби) співбесід з кандидатами ухвалює рішення щодо присудження Відзнаки найкращим із них. Відзнаку присуджують номінантам, які отримали найбільшу кількість голосів членів Поважної Ради. У разі якщо за результатами голосування декілька осіб отримують однакову кількість балів – Поважною Радою виноситься рішення нагородити Відзнакою усіх переможців, а грошову винагороду порівну між ними розподілити. Способи голосування Поважної Ради (відкрите, таємне) визначають члени Поважної Ради відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

3.12. Правила проведення регіональних та Всеукраїнських молодіжних Пантелеймонівських читань щороку до 10 січня визначає Поважна Рада.

 

IV. Порядок вручення Медалі

4.1. Медаль вручають на урочистій церемонії за широкої гласності у день, визначений для цього Поважною Радою.

4.2. У день вручення Медалі, перед урочистою церемонією, за участі представників християнських Церков України, медичної спільноти, членів Поважної Ради, Регіональних рад, Виконавчого комітету, номінантів, кавалерів Ордену та Медалі Святого Пантелеймона попередніх років, громадськості, партнерів та благодійників (меценатів, спонсорів) здійснюється богослужіння за здоров'я медичних працівників, усіх громадян України, а також тих, кому присуджено Орден та Медаль Святого Пантелеймона у поточному році.

4.3. У випадку присудження Медалі у будь-якій номінації 2-м (двом) особам, кожному з них вручається медаль та відповідне посвідчення, а грошову винагороду розподіляють відповідно до Ухвали Поважної ради.

 

V. Заключні положення

5.1. Рішення щодо кошторису доходів та видатків на організацію проведення конкурсу в поточному році ухвалює Поважна рада на своєму засіданні.

5.2. Фінансування здійснюється за рахунок добровільних пожертв через ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги» та/або Фонд Святого Пантелеймона (за умови його створення).

5.3. У випадку втрати чи псування медалі дублікат не видається.

 

Додаток 1

Опис відзнаки за професіоналізм та милосердя «Медаль Святого Пантелеймона» Медаль Святого Пантелеймона має круглу форму діаметром 32 мм. Виготовляється із жовтого металу. На лицьовому боці в центрі медалі розміщено зображення анфас Св. Пантелеймона-Цілителя. Навколо зображення Св. Пантелеймона-Цілителя є напис крупним шрифтом «Arte et humanitate, labore et scientia» золотими буквами на фоні залитої червоної емалі. За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Розміри колодки: висота – 42 мм, ширина – 28 мм.

Стрічка медалі – шовкова муарова тканина з чотирма вертикальними поздовжніми смужками червоного кольору та трьома вертикальними повздовжніми смужками білого кольору, які почергово змінюються.

 

Додаток 2

Опис номінації «За лікарське мистецтво»

Претендент на нагороду в номінації «За лікарське мистецтво»має значні особисті заслуги в сфері охорони здоров'я та практичний досвід роботи лікарем.

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «За лікарське мистецтво»:

1. Результативна практична діяльність: має значно кращий, аніж колеги, результативний досвід роботи (швидке одужання, поліпшення стану здоров'я, відновлення втрачених функцій систем та органів пацієнтів) у сфері охорони здоров'я на посаді лікаря будь-якої спеціальності в будь-якому державному, комунальному чи приватному лікувально- профілактичному закладі.

 2. Професіоналізм та відданість справі: дотримується Етичного кодексу лікаря України, володіє високою професійною майстерністю. Уміло планує та контролює свою діяльність на основі системного та систематичного відстеження, збору й обробки інформації про хід виконання поставлених завдань у визначені терміни. Усі свої професійні якості втілює в щоденній роботі з пацієнтами, надаючи висококваліфіковану медичну допомогу людям, спрямовує увесь свій досвід і знання на повернення пацієнтів до повноцінного життя. Автор патентів, наукових статей, методичних рекомендацій та інформаційних листів, які відображають розроблені ним нововведення для лікувально-діагностичного процесу. Постійно займається власним безперервним професійним розвитком. Лікувальна справа та служіння пацієнтам є метою діяльності претендента.

3. Досягнення: демонструє видатні заслуги в сфері своєї діяльності та сфері охорони здоров'я суспільства, застосовує новітні та високоефективні підходи для досягнення визначеної мети. Втілює за місцем роботи високоефективні діагностичні, лікувальні та реабілітаційні методики, які опрацьовано й застосовують в інших країнах або є власними розробленнями та провадженнями, які зумовили значне покращення стану здоров'я пацієнтів, якості їх життя та повноцінного довголіття. Має не менше 2-х власних галузевих нововведень. Досягає поставлених цілей у профілактиці, діагностиці та лікуванні захворювань з урахуванням критеріїв якості, адекватності та результативності. Користується беззаперечною повагою серед своїх колег та пацієнтів, яким надає допомогу. Має відзнаки органів місцевої, регіональної чи центральної влад.

 

Додаток 3

Опис номінації «За турботу і ласку до хворого»

Претендент на нагороду в номінації «За турботу і ласку до хворого» має видатні особисті заслуги у сфері охорони здоров'я та практичний досвід роботи середнім або молодшим медичним працівником (акушер, фельдшер, медична сестра, санітар тощо). 

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «За турботу і ласку до хворого»:

1. Результативна практична діяльність: має значно кращі, аніж колеги, результативний досвід медсестринської практики (дотримання сестринських протоколів по догляду за хворими, швидке одужання пацієнтів, поліпшення їх

стану здоров'я, відновлення втрачених функцій систем та органів) у сфері охорони здоров'я на посаді медичної сестри (акушерки, фельдшера, лаборанта) будь-якої спеціальності в будь-якому державному, комунальному чи приватному закладі охороні здоров'я.

2. Професіоналізм та відданість справі: дотримується Етичного кодексу медичної сестри, володіє досконалою професійною майстерністю. Милосердя та готовність невідкладно прийти на допомогу пацієнту є основою життя

претендента; має високі професійні якості, які втілює в щоденній роботі, надаючи допомогу людям; самовіддано сприяє задоволенню потреб пацієнтів та співробітників; висококомпетентний у загальномедичних і питаннях невідкладної допомоги при термінальних станах; постійно піклується про комфорт оточення, проявляє співпереживання, увагу та відповідальність у повсякденній роботі; є прикладом коректного та продуктивного спілкування з хворими.

3. Досягнення: демонструє значні заслуги в сфері своєї діяльності та сферіохорони здоров'я суспільства, використовує у своїй практиці сучасні та ефективні технології збереження здоров'я. Втілює за місцем роботи сучасні медсестринські протоколи та реабілітаційні методики, які опрацьовано й застосовують в інших країнах, що зумовлюють значне покращення стану здоров'я пацієнтів, якості їх життя та повноцінного довголіття. Користується беззаперечною повагою серед своїх колег та пацієнтів, яким надає допомогу. Має відзнаки органів місцевої, регіональної чи центральної влад.

 

Додаток 4

Опис номінації «За наукові розробки в медицині»

Претендент на нагороду в номінації «За наукові розробки в медицині» має значні особисті заслуги у науковій діяльності в сфері охорони здоров'я та практичний досвід роботи лікарем.

Критерії, яким має відповідати номінант нагороди «За наукові розробки в медицині»:

1. Результативна науково-дослідницька діяльність: має кращі, аніж колеги, результати науково-дослідної роботи у сфері охорони здоров'я у закладі охорони здоров'я будь-якої форми власності, державному, комунальному чи приватному вищому навчальному закладі, закладі післядипломної освіти, науково-дослідній установі, що полягають у розробці нової наукової (науково-технічної) розробки, лікувально-діагностичної технології, яка спрямована на розв'язання найважливіших, найактуальніших медичних проблем і суттєво покращила якість надання медичної допомоги населенню з отриманням певного соціально-економічного ефекту.

2. Досягнення: вперше в Україні/ світі впровадив власні науково-практичні розробки, які підтверджені дослідженнями на засадах доказової медицини; доброчесний, генерує нестандартні ідеї, які для інших неочевидні і не почерпнуті з інших джерел, для пояснення ситуацій і вирішення проблем; створює основи для покращень, які вплинуть на діяльність певного напряму клінічної, теоретичної та профілактичної медицини, що вже впроваджені у діяльність закладів охорони здоров'я; одноосібно брав участь з доповідями у закордонних наукових форумах; є автором одноосібних патентів України на винахід та/чи корисну модель; має не менше 2-х власних винаходів; має публікації у міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science, індекс цитування (Гірша). Наукова робота у сфері охорони здоров'я є метою діяльності претендента.

3. Орієнтація на результат: досягає серйозних наукових результатів, є ефективним, орієнтується на сучасні наукові досягнення, які мають практичну, новітню значущість у сфері охорони здоров'я. Усіх поставлених цілей досягає шляхом напруженого наукового пошуку та визначення найкращих варіантів рішень на засадах доказової медицини; при виконанні складних наукових та клінічних завдань здатний ризикувати, демонструвати креативні та високоефективні підходи для досягнення вагомого наукового результату.