м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Рік
Всі роки 2021 2020 2019 2018 2017 2010 2009
Лауреати
ЛУК'ЯНОВА Олена Михайлівна
Лауреат Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона»
Вчений у галузі педіатрії, академік Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, директор Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України (1979-2014 рр.). Ім'я О. Лук'янової широко відоме в Україні, країна СНД і далекого зарубіжжя завдяки її дослідженням у галузі педіатрії. Вона започаткувала українську школу з вивчення кальцій-фосфорного гомеостазу та обміну вітаміну D у різні вікові періоди життя дитини і з розробки сучасних методів профілактики та лікування патологій, пов'язаних з дефіцитом вітаміну D в організмі. Ці наукові розробки дали змогу розкрити механізми розвитку захворювань, у генезі яких лежать порушення обміну вітаміну D та кальцій-фосфорного гомеостазу у дітей, запропонувати нову класифікацію цих хвороб, яка тепер широко використовується педіатрами України та інших країн світу. Були уточнені важливі ланки порушень метаболізму кісткової тканини у дитини залежно від її віку, виду соматичної патології, впливу несприятливих екологічних факторів на організм. Ці результати покладені в основу перегляду існуючих та розробки нових, ефективніших методів профілактики та лікування різних захворювань і гіпокальціємічних станів у дітей. З участю О.М. Лук'янової створено новий препарат вітаміну D (Відеїн-3), який широко впроваджено у практику охорони здоров'я дітей. Ще одна українська школа завдячує своєю появою Олені Михайлівні. Це школа дитячої гастроентерології. Вчена розкрила окремі механізми формування хронічних захворювань шлунка, кишечника, печінки, жовчевивідних шляхів і підшлункової залози у дітей, розробила ефективні схеми їх патогенетичної терапії і профілактики. Створено нові продукти лікувального харчування для дітей з патологією органів травлення, впроваджуються сучасні методи ендоскопічного та ультразвукового дослідження цих органів. Унікальні результати одержава Олена Михайлівна, вивчаючи вплив наслідків радіаційного опромінення на стан біологічної системи «мати-плід-дитини». Вона з'ясувала закономірності та особливості порушень стану здоров'я, розробила діагностичні критерії та лікувально-профілактичні комплекси для дітей і жінок з радіаційно контрольованих районів України, які зазнали дії гострого або тривалого опромінення. Величезний медичний досвід і притаманна їй глибина аналітичного мислення роблять О.М. Лук'янову видатним клініцистом. Її консультації, консиліуми - це справжня школа клінічної майстерності для лікарів-педіатрів. За життя О.М. Лук'янова проводила велику громадську роботу як президент Асоціації педіатрів України, член виконкому Міжнародної асоціації педіатрів, Всесвітньої та Європейської асоціацій перинатологів.