м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Рік
Всі роки 2021 2020 2019 2018 2017 2010 2009
Лауреати
РОЗЕНФЕЛЬД Леонід Георгійович
Лауреат Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона»
Віце-президент Академії медичних наук України. Академік АМН України, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор. Видатний учений у галузі медичної радіології, рентгенодіагностики захворювань стравоходу, шлунку, вуха, горла та носа. Зробив значний внесок в розвиток радіологічної науки в Україні. Ним вперше систематизовані рентгенологічні ознаки хвороби оперованого та штучного стравоходу, розвинуті основи рентгенодіагностики хвороб голови та шиї. Є одним із основоположників нового напрямку променевої діагностики - неіонізуючого, абсолютно нешкідливого, екологічно безпечного методу - дистанційної термографії, розробив його теоретичні та практичні аспекти. За його ініціативою та при його безпосередній участі створені, вперше в Україні, Центр клінічної термодіагностики, школа термодіагностики, служби термографії. Він один з авторів принципово нових напрямків в сучасній клінічній онкології - інтегративної радіомодифікованої терапії злоякісних пухлин області голови і шиї, неіонізуючої діагностики на принципово нових основах - подвійного електронно-ядерного резонансу. Активно займався також питаннями збільшення можливостей використання магнітно-резонансної томографії та спіральної комп'ютерної томографії в діагностиці пухлин спинного мозку і краніо-орбіто-синусоназальних новоутворень, діагностичного зображення в отоларингології. Розробляв нові підходи до вивчення проблем демінералізації кісток людини при космічних польотах, які грунтуються на методах електронного, парамагнітного, ядерно-магнітного і подвійного електронно-ядерного резонансу. Це має велике значення не тільки для космічної медицини, але й сприятиме більш успішному застосуванню резорбуючих імплантантів в ортопедії, травматології і стоматології. Автор понад 460 друкованих наукових праць, в тому числі 21 монографії, 3 навчальних посібників, 26 винаходів. Підготував 10 докторів і 22 кандидатів медичних наук.