м. Київ 04050, вул. Пимоненка 10А, оф.321
380444823675
Рік
Всі роки 2021 2020 2019 2018 2017 2010 2009
Лауреати
ЗЕРБІНО Дмитро Деонисович
Лауреат Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона»
Директор Інституту клінічної патології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор. Академік Української Екологічної Академії наук. Віце-президент Асоціації патологів України, голова Львівської філії Асоціації патологів України. Один з провідних учених в галузі патологічної анатомії. Дав обгрунтування теорії недостатності лімфообігу, висунув оригінальну концепцію про роль екологічних факторів (ксенобіотиків) в етіології ряду набутих неатеросклеротичних уражень кровоносних судин. Основні напрями наукових досліджень: патоморфологія лімфатичної системи; васкуліти, ангіопатії, патологія мікроциркуляції; хімічні хвороби, екологічна патологія; філософія науки; опрацював патоморфологію слоновості, зміни лімфатичної системи при хронічній нестачі кровообігу, злоякісних пухлинах у людей похилого віку, запропонував теорію нестачі лімфообігу; сформулював концепцію ролі екологічних чинників (ксенобіотиків) в етіології низки набутих неатеросклеротичних уражень кровоносних судин. Автор 609 наукових праць, серед них - 9 монографій, 2 патенти, 8 авторських свідоцтв. Підготував 17 докторів і 56 кандидатів наук. Створив наукову школу із серцево-судинної патології. Член редколегій ряду провідних журналів України, Росії та Польщі.